Velkommen/Vår historie/David Muyiwa Adeola, London, England

David Muyiwa Adeola, London, England

Jan-Aage Torp
28. Mars 2017

David Muyiwa Adeola, London, EnglandLEDER BØNNEBEVEGELSE: David Muyiwa Adeola, London, leder den nasjonale bønnebevegelsen "The Gatekeeper». – Hva er ditt råd til den britiske regjeringen om flytting av Storbritannias ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem?

- Jeg vil si til den britiske regjeringen at beslutningen om et lands hovedstad hviler på myndighetene/borgerne i det landet, og dette ble gjort av Knesset i 1980, og derfor styres Israel fra Jerusalem. Dette er ikke opp til en organisasjon (FN) eller noen annen nasjon eller ekstern enhet å avgjøre. Den britiske regjeringen trenger å stå med Israel i denne henseende og anerkjenne Jerusalem som Israels evige hovedstad, sier lederen av det nasjonale bønnenettverket «The Gatekeeper», David Muyiwa Adeola, til Norge Idag.

- I 1980 erklærte Knesset at «Jerusalem, fullstendig og forenet, er Israels hovedstad». Men i oktober 2009 hevdet FNs generalsekretær Ban Ki-moon at Jerusalem må være hovedstad for både Israel og Palestina. Det er her problemet ligger, sier Adeola.

- Mitt råd til den britiske regjeringen er å begynne med det opprinnelige mandatet som de ikke har oppfylt! fortsetter han, og utdyper:

- I juli 1922 betrodde Folkeforbundet (forløperen til FN) Storbritannia med mandatet om å anerkjenne «den historiske forbindelsen mellom det jødiske folket og landet», og de skulle «tilrettelegge for etableringen av et jødisk nasjonalt hjem i Israel».

- Uheldigvis trakk Storbritannia seg etter press fra de arabiske nasjonene. De oppfylte ikke ånden og bokataven i mandatet, og de la mange begrensninger på immigrasjon og bevegelsesfrihet for jødene. Dette er en overordnet brist som vi har bekjent som synd på vegne av Storbritannia.

Men, fortsetter David Muyiwa Adeola: - Nå har vi en enestående anledning til å gjøre godt igjen ved å stå med Israel, ikke bare imot alle former av antisemittisme, men vi bør samarbeide med USA for å flytte ambassaden til Jerusalem.

- USA har allerede den fulle rett til å flytte ambassaden basert på 1995-lovgivningen som ble vedtatt av Kongressen, så det kreves bare en president med bein i nesa. For at europeiske land skal gjøre det samme, tror jeg at USA må starte, mener Adeola, som legger skyndsomt til: 

- Men noen nasjoner fra Afrika eller Latin-Amerika kan muligens bli foregangsnasjonene for denne flyttingen, hvis USA går for langsomt frem!

Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone