Mest lest siste 24 timer

 • KKN uttaler:

  Her er uttalelser fra Kristen Koalisjon Norge (KKN).
  19. Desember 2016
 • Vi trenger en faglig kompetent...

  Den 1. september la barneminister Solveig Horne frem forslagtil endringer ibarnevernloven som vil bli fulgt opp av et forslag til...
  08. September 2017
 • En verdibasert folkebevegelse

  Kristen Koalisjon Norge (KKN) er en folkebevegelsesom er basert på våre judeo-kristne fundamenter som nasjon. Vi søker å mobilisere...
  14. Desember 2016
 • Seminar om familievern og barnevern

  På torsdag 8. juni blir det et 3-timers mini-seminar i Oslo sentrum med fokus på familievern ogbarneverni Norge. De rumenske senatorene...
  24. Mai 2017
 • Folkemøter og seminarer

  KKN arrangerermånedlige folkemøter og seminarer. Avsikkerhetshensynmå man som hovedregelmelde seg på via vårt kontaktskjema her.Din...
  23. Mars 2017
Powered by Cornerstone