Syvfjellmandatet

Jan-Aage Torp
01. Desember 2016

Syvfjellmandatet er en mektig transformatorisk strategi som mobiliserer kristne i alle trossamfunn i verden i dag.

Hva dreier dette seg om?

«The Seven Mountain Mandate», «7M», «The Seven Mind Molders of Culture». (Syv fjells strategien. 7F. Kulturens syv tanke-formere.)

Kjært barn har mange navn.

Fellesnevneren er at samfunnet, enten moderne samfunn i Vesten, eller primitive samfunn blant urbefolkninger, kan defineres ut fra syv sfærer av innflytelse, og disse sfærene av innflytelse MÅ BETJENES AV GUDS RIKE, ellers vil disippelgjøringen av nasjoner aldri løftes opp fra individplanet, og disippelgjøringen vil heller aldri bli varig.

Idag dannes bønnenettverk i nasjoner og på kontinenter for å betjene hver sfære for Jesus. Ungdom utdanner seg for å innta sin sfære som et livslangt kall, som misjonærer. Tidligere dro misjonærer til fjerne kyster for å vinne de unådde. I dag betjener misjonærer «fjellene»i sin by og nasjon for å vie sitt liv for å disippelgjøre sin sfære.

SyvfjellmandatetSiden 2008 har Jan-Aage Torp undervist om Syv-fjells-strategien i mange nasjoner i Nord- og Sør-Amerika, Afrika, Asia og Europa. Dette bildet er fra Brüssel i 2010

INTET NYTT

Men dette er ikke et nymotens påfunn.

La oss skru klokken tilbake til 1975.

To av de største høvdingene i internasjonal vekkelseskristendom i det forrige århundre, Bill Bright og Loren Cunningham, grunnleggerne av henholdsvis Campus Crusade og Youth With A Mission, møttes til en samtale. I forkant av samtalen hadde begge hatt en trefning med himmelens Gud. De kom til sitt møte med hastig nedskrevne notater fra sitt møte med Gud. De neste timene ble en sterk opplevelse for dem av at Gud hadde talt til dem  – det samme budskap. Her var noe på gang som ville få betydning for mobiliseringen av Kristi kropp verden over i det neste århundret!

Bill Bright og Loren Cunningham hadde hørt fra Gud om at disippelgjøringen av nasjonene kunne ikke lenger begrenses til individplanet. Jesu ord om «å gjøre alle folkeslag til disipler» og «idet dere lærer dem» måtte innebære mer enn at menighetene vokser og at kristne individer  blir gode sjelevinnere. Det måtte føre til at samfunnet blir reformert – ja, transformert!

Gud hadde talt til dem begge om syv sfærer  av samfunnet som måtte betjenes for Guds rike. Bill Bright og Loren Cunningham hadde litt ulike benevnelser på hver sfære, men ble snart enige om felles ordbruk. Hver av disse sfærene krever en betjeningsstrategi, slik at Jesu disipler og Guds rike kunne komme med kjærlighet, renhet og visdom. Uten slikt tjenerskap i samfunnet vil ikke skapelsesmandatet i 1Mosebok 1 og misjonsbefalingen i Matteus 28 bli etablert.

Disse to høvdingene, en Josva og en Kaleb, hadde mottatt et budskap som etter hvert skulle føre til en verdensvid strategi for mobiliseringen av Kristi kropp.

En revolusjon hadde begynt…

SFÆRENE

Hva er disse sfærene?

I u-prioritert rekkefølge: 1) Kunst & underholdning, 2) Utdannelse, 3) Styresmakten, 4) Media, 5) Business, 6) Religion, og 7) Familien.

Hver av disse sfærer har en distinkt kultur. En tenkning og væremåte, som ikke uten videre er lik de andre sfærene. Business-sfæren er svært annerledes enn styresmaktens sfære, som igjen er annerledes enn utdannelsens sfære osv. Selv om noen mennesker kan makte det, er det veldig få som klarer å tjenestegjøre effektivt i mange av disse sfærene samtidig. Åpenbart er det i Norge og Skandinavia mange fellestrekk på tvers av «fjellene», men forskjellene er avgjørende nyanser for enhver som vil betjene fjellet for å formidle Guds rikes realiteter innen en særskilt sfære.

Jesus sendte ut sine disipler to-og-to. Betjeningen av de syv fjell må aldri gjøres alene. Idag MÅ menigheten omdefinere sin rolle i samfunnet. Vi kan ikke lenger sende ut misjonærer når de skal til «Langtvekkistan», til de fjerne kyster, mens ungdom som forbereder seg for en livslang tjeneste på Mediafjellet eller Styresmaktfjellet gjør dette utfra sitt private forgodtbefinnende. Vi må sende dem til fjellet, støtte dem på fjellet, be for dem på fjellet, og forvente evige resultater på fjellet!

TJENERE PÅ FJELLET

Det er fort gjort å tenke feil om vår tjeneste i samfunnet. I kjølvannet av Syv-fjell-strategien er det kommet mye usunt «maktspråk».

Her må vi besinne oss på Guds eget ord og Jesu eksempel: Vi er utsendinger i Kristi sted. Han kom for å vaske føtter, gi sitt liv, og elske verden.

Uansett hvilken rolle du skal inneha på «ditt fjell"» må du huske at du er en tjener!

IDEER OG VERDIER

Vår tjeneste på fjellet må først og fremst styres av ideer, ikke i betydningen «flyktige innfall», men i betydningen prinsipper og ideologi. Det er disse «ideer» som vil bygge et samfunn på lang sikt. Ledsaget av ideer, prinsipper og ideologi - kommer verdiene, våre dypere holdninger. Ikke minst en verdi som vi ofte glemmer: Tjenerskap!

Powered by Cornerstone