Velkommen til KKN!

Kristen Koalisjon Norge (KKN)
KKN Media
20. November 2022

Kristen Koalisjon Norge ble grunnlagt i 1993 av noen ildsjeler som en verdibasert folkebevegelse med klassisk kristen tro som lærefundament.

KKN er en folkebevegelse som er basert på judeo-kristne fundamenter. Vi søker å mobilisere verdibevisste kristne, samt mennesker med lignende verdier, til engasjement for å bygge Norge og andre nasjoner på kristen tro og etikk. Vi gjør dette gjennom opinionsdannelse, tilrettelegging av aktivisme i de politiske prosesser og overfor samfunnets institusjoner, oppfølging av våre juridiske rettigheter, og ved å kalle til bønnens arbeid.

Foto øverst: Jan-Aage & Aina Torp (Foto: KKN)

Powered by Cornerstone