HVEM VI ER

 • Velkommen til KKN!

  Kristen Koalisjon Norge (KKN) ble grunnlagt i 1993 av noen ildsjelersom en verdibasert...
 • En verdibasert folkebevegelse

  Vi er en folkebevegelsesom er basert på judeo-kristne fundamenter. Vi forsvarer «de minste»...
 • TV-debatt om KKN

  En reportasje om KKNs landsomfattende møteserie med Pat Robertson med etterdfølgendedebatt...
 • Historien

  Kristen Koalisjon Norge (KKN) ble etablert i Oslo den 21. april 1993. Jan-Aage Torp...
 • Samarbeider i Norge, Europa og globalt

  Vi legger vekt på å bygge relasjoner med ledende fagfolk innen profesjoner som juss,...

Siste nytt

Powered by Cornerstone