Velkommen/Vår historie/– Israel må få anerkjent sin hovedstad slik som andre nasjoner

– Israel må få anerkjent sin hovedstad slik som andre nasjoner

Michel von Allmen (61), pastor, rektor og nettverksleder i Geneve, Sveits:
Jan-Aage Torp
17. Mars 2017

– Israel må få anerkjent sin hovedstad slik som andre nasjonerPASTOR: Michel von Allmen– Hva er ditt råd til den sveitsiske regjeringen om flytting av Sveits sin ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem?

– Det er umulig å vurdere det geopolitiske oppsettet i Midtøsten bare utfra et sekulært synspunkt og legge til side hele den historiske, kulturelle og åndelige arv i regionen, og dermed håpe å kunne treffe gode, sunne og varige beslutninger i spørsmålet om Israel.

– Den 14. mai 1948 markerte anerkjennelsen av den jødiske staten i landet Israel av verdens nasjoner. Et definitivt og viktig steg i retning av rettferdighet og retten til selvbestemmelse for et folk som så langt hadde vært svært undertrykket.

– Vi fornekter ikke det palestinske folkets rett til å eksistere og ha velstand; men de er for en stor del blitt sviktet av sine arabiske søsternasjoner i regionen og utnyttet til å antenne indignasjonens flamme gjennom årtier.

– Det er på tide at det sveitsiske folket, så vel som andre nasjoner i verden, fastholder vår støtte til Israel og stadfester vårt opprinnelige valg om å oppmuntre staten Israels rett til å eksistere og ha velstand.

– Slik som vi forholder oss til alle andre nasjoner, er det bare rett å etablere den sveitsiske ambassade i hovedstaden Jerusalem.

– I en verden av kompleksitet og motstand er det på tide å vende tilbake til de grunnleggende ting som er å velsigne, støtte og oppmuntre Israel i dets fredelige kall i regionen, sier Michel von Allmen.

Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone