Velkommen/Vår historie/Samarbeid med Rikshospitalet og Menighetsfakultetet

Samarbeid med Rikshospitalet og Menighetsfakultetet

03. Desember 1999

- Det har vært en glede for oss å utvikle et samarbeid med Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Rikshospitalet gjennom de siste par årene, sier pastor Jan-Aage Torp i en pressemelding fra Kristen Koalisjon Norge (KKN). Torp er pastor i SeiersKirken og leder menighetens tjeneste overfor homofile, «Til Frihet».

- Etpar av psykiaterne på Riksen har invitert oss flere ganger til dialog og utveksling av erfaringer mht barns og ungdoms seksuelle identitet. Vi har definitivt lært masse av dem, og det virker som at leger og sykepleiere på Riksen er blitt hjulpet også av vår innsikt.

- Senest i forrige uke hadde vi et 4-timers seminar for staben ved Rikshospitalets Barne- og ungdomspsykiatriske avdeling der min kollega Grahame Hazell, som jo er President i Exodus International for Europa, og jeg (som er styremedlem i Exodus) delte «Perspektiver om seksualitet blant barn og ungdom». Det ble meget vel tatt imot, og vi har planlagt flere samlinger.

Samarbeid med Rikshospitalet og Menighetsfakultetet

- Vi har hatt gleden av å ønske velkommen to av staben ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Rikshospitalet til å undervise på våre egne seminarer i Lillestrøm og Oslo, og endog en kritiker som professor Berthold Grünfeldt har bidratt konstruktivt hos oss.

- I høst er vi også involvert i veiledning av prestestudenter på Menighetsfakultetet gjennom professorene Torleiv Austad og Arvid Tångberg, noe som kan få betydning for Den norske Kirke i årene fremover, sier Torp.

Powered by Cornerstone