Velkommen/Vår historie/Vårt Land: Møte med israelske regjeringsledere ved Irak-krigens begynnelse

Vårt Land: Møte med israelske regjeringsledere ved Irak-krigens begynnelse

28. Mars 2003

Ved Irak-krigens begynnelse i forrige uke hadde pastor Jan-Aage Torp møter med fremtredende regjeringsmedlemmer i Israel for å uttrykke støtte og ønske om Guds velsignelse over Israel i en tid av potensiell fare for nasjonen.

Torp representerte en gruppe av 90 internasjonale apostler og profeter fra 32 nasjoner som anser Israel som Guds utvalgte folk. Blant disse ledere er Cindy Jacobs (USA), Sunday Adelaja (Ukraina) og Naomi Dowdy (Singapore). På bildet (fra høyre) sees Torp i sitt møte i Tel Aviv med visestatsminister og Shinui-partiets leder Tommi Lapid, vitenskapsminister Eliezer «Modi» Sandberg og infrastrukturminister Joseph Paritzky. Ministrene uttrykte stor takknemlighet for støtten, ikke minst i en situasjon der de fleste flyselskaper og turister avlyste sine reiser til Israel. Pastor Torp hadde også flere andre møter med israelske politikere og samfunnsledere under sitt fem-dager lange besøk.

På bildet (fra høyre) sees Torp i sitt møte i Tel Aviv med visestatsminister og Shinui-partiets leder Tommi Lapid, vitenskapsminister Eliezer "Modi" Sandberg og infrastrukturminister Joseph Paritzky.
Powered by Cornerstone