Velkommen/Vår historie/Et mangfoldig folk

Et mangfoldig folk

"Alle er like for loven. Intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling" (Grl.§ 98)
14. Desember 2016
Powered by Cornerstone