Velkommen/Vår historie/Et troens folk

Et troens folk

"Bibelen og Grunnloven er det norske folks to øyenstener" - Ole Gabriel Ueland (1799-1870)
14. Desember 2016
Powered by Cornerstone