Velkommen/Historien/Historisk/Torp er formann for nyopprettet styre

Torp er formann for nyopprettet styre

21. November 1996
Torp er formann for nyopprettet styreJan-Aage Torp og Emanuel Minos

De første par årene er KKN blitt ledet av et landsråd ledet av Sæle (formann), Tångberg (nestformann) og Torp (eksekutivsekretær).

Den 21. november ble det avholdt et møte i landsrådet på Zion i Lillestrøm med tilstedeværelse av Ludvig Karlsen, Emanuel Minos, Finn Jarle Sæle, Jan-Aage Torp og Arvid Tångberg. Landsrådet vedtok å nedlegge seg selv og isteden opprette et styre som KKNs øverste organ. 

Torp ble enstemmig valgt til formann og Tångberg til nestformann.

Powered by Cornerstone