Nytt/Polens konsul i Norge, Slawomir Kowalski, ble fysisk antastet og trakassert av barnevernet og politiet - Norsk UD «følger saken»

Polens konsul i Norge, Slawomir Kowalski, ble fysisk antastet og trakassert av barnevernet og politiet - Norsk UD «følger saken»

KKN Media
10. Juli 2018
Polens konsul i Norge, Slawomir Kowalski, ble fysisk antastet og trakassert av barnevernet og politiet - Norsk UD «følger saken»Polens viseutenriksminister Jan Dziedziczak overrekker prisen som «Årets konsul» i 2016 til Konsul i Norge, Slawomir Kowalski (til høyre)

(Denne artikkel av KKN Media står også på trykk i Norge Idag)

Polens konsul i Norge, Slawomir Kowalski, ble fysisk avvist av barnevernet og trakassert av fem politifolk da han fulgte opp anmodningen om bistand fra en polsk familie i Akershus. Han gjorde krav på konsulære rettigheter i henhold til «Wienkonvensjonen om konsulære relasjoner», som Norge skrev under på i 1963, men både barnevernet og politiet avviste dette, forteller jurist Arthur Kubik, som leder Solidaritet Frie Fagforening i Norge, til KKN Media.

 
Da den polske konsulen i Norge Slawomir Kowalski i forrige måned fulgte rutinemessig opp sin plikt ved å komme hjem til en polsk familie som hadde anmodet om bistand i forbindelse med at deres seks-årige barn skulle tas av barnevernet, opplevde han å bli fysisk avvist av barnevernet og hindret inngang i hjemmet av fem politifolk.

«Vi følger egne regler»

Kowalskis krav på sine konsulære rettigheter ble besvart slik av barnevernet og politiet: «I vårt land følger vi våre egne regler!»
 
Konsul Kowalski har tjenestegjort i Norge i fem år, og kjenner det norske systemet godt, og mottok prisen for 2016 som «Årets konsul» av det polske Utenriksdepartementet, ikke minst begrunnet i hans dyktige arbeid for å hjelpe polske barn i Norge som har stått overfor omsorgs-overtagelser av barnevernet.
 
KKN Media har tilgang til videodokumentasjon av hele hendelsesforløpet, og barnevernets egen rapport som den polske familien har mottatt, bekrefter vår historie.
 
I tillegg til at Kowalski ble nektet adgang, ble også foreldre og barnet nektet å snakke sammen på polsk.
 
«Wienkonvensjonen om konsulære relasjoner» håndheves meget strengt verden over, og brudd på konvensjonen av denne sorten er kun kjent fra totalitære stater, forteller Arthur Kubik som kjenner saken godt, og viser til at Wienkonvensjonen fastslår i artikkel 5A at «en konsul plikter å beskytte sine borgeres rettigheter», og 5H understreker beskyttelsen av «mindreårige».

«Norsk UD følger saken»

Polens ambassadør i Norge, Iwona Liliana Woicka-Żuławska, sendte ved månedsskiftet en kraftig protest til Utenriksdepartementet i Norge, men UD svarer ikke.
 
KKN Media har gjentatte ganger skrevet til Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide om saken, og senest mandag kl 12:28 skrev kommunikasjonsrådgiver i Utenriksdepartementet, Siri R. Svendsen, til oss:  «Henvendelsen din er vel mottatt, vi ser på den og kommer tilbake til deg».
 
Vår henvendelse til Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland ble mandag besvart slik av seniorrådgiver Line Torvik: «Politisk ledelse i BLD kan ikke gå inn i enkeltsaker, og når det gjelder Wienkonvensjonen handler den om konsulært samkvem og ligger til UDs ansvarsområder.»
 
Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen ønsker ikke å kommentere saken, svarer hun på vår email-henvendelse. Parlamentarisk leder i Fremskrittspartiet, Hans Andreas Limi, «kjenner ikke saken». Barneombudet skriver: «(Vi kan) ikke kommentere enkeltsaker, og det ligger utenfor vårt mandat å vurdere konsulære rettigheter for voksne». KKN Medias presisering om at dette gjelder et barns konsulære rettigheter, blir ikke besvart.
 
I en email til KKN Media imorges skriver utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreides kommunikasjonsrådgiver, Siri R. Svendsen: «Spørsmål om barnevernssaker i Norge må rettes til Barne- og likestillingsdepartementet. Utenriksdepartementet er imidlertid kjent med at det i en aktuell sak skal ha vært uenighet mellom det lokale barnevernet og representanter for Polens ambassade om ambassadens rolle og opptreden. Vi vil følge denne saken nærmere.»
Powered by Cornerstone