Aktivisme/Politisk engasjement

Politisk engasjement

14. Desember 2016

Kristen Koalisjon Norge (KKN) mobiliserer til engasjement for politiske partier der det er mulig å bygge på judeo-kristne verdier. Vi oppmuntrer til stemmegivning, partimedlemskap, parti- og valgliste-representasjon, og påvirkning av de politiske partiers standpunkter og prosesser. Politisk engasjement

(Denne siden er under utvikling)

Powered by Cornerstone