Aktivisme/Barnevernet/Vi trenger den beste juridiske kompetanse for å vinne sakene mot barnevernet!

Vi trenger den beste juridiske kompetanse for å vinne sakene mot barnevernet!

Jan-Aage Torp
05. Februar 2016

Gjennom årenes løp har jeg lært meg hvor viktig det er å ha den beste juridiske kompetanse med seg når man kjemper i domstolene. Dette gjelder i alle typer saker og rettsinstanser i Norge, herunder også Høyesterett. Det er viktig å ha advokat-hjelp som endog kan føre saker for Høyesterett, for det kan nemlig ikke enhver advokat gjøre. I menneskerettighets-saker må vi ta høyde for at sakene endog kan måtte ankes til europeiske og internasjonale domstoler, så en egnet advokat må ha styrke og evne til å føre saker internasjonalt.

Vi trenger den beste juridiske kompetanse for å vinne sakene mot barnevernet!Per Danielsen har ført saker for «Bokhandleren i Kabul», «Nordsjødykkerne» og andre som har vært helt beroende av den beste juridiske kompetanse, og han har gjort det med heder (Foto: Per Danielsens Facebook-side)Jeg har vært velsignet med fremragende advokater gjennom årenes løp, og derfor har jeg vunnet. På 1990-tallet skjedde dette med Tor Erling Staff og Sigurd Klomsæt, og de siste årene har jeg hatt førsteklasses advokathjelp fra Ann Helen Aarø.

Vi må passe på at vi søker bistand fra advokater som holder høy etisk standard. Noen advokater blir tatt for å stjele klientmidler, og det er absolutt FORBUDT. Slike advokater mister bevillingen, og kan deretter ikke representere oss i saker ført for domstolene. I vårt internasjonale samfunn er det lett for en norsk jurist som har mistet bevillingen i Norge pga klanderverdige handlinger, å presentere seg selv som en «redningsmann», men sånne ting må vi ikke la passere. En straffedømt norsk jurist må ikke fronte norske barneverns-saker internasjonalt! Det ville være et svik mot barna! Barna trenger renhårige og dyktige forsvarere som ikke tenker mer på sin egen «profilering» enn på barnas beste!

Vi trenger den beste juridiske kompetanse for å vinne sakene mot barnevernet!Jeg møtte advokat Tor Erling Staff titt og ofte på 1990-tallet som TV2-debattleder, men ikke minst gjorde han en god jobb for meg som min forsvarer i domstolene og overfor Politiet.I den senere tid har jeg fått gode råd i pågående saker av en gammel kjenning, Høyesterettsadvokat Per Danielsen. Jeg var en av hans beundrere da jeg var medlem i Oslo Unge Høyre på 1970-tallet, den gang da han var Oslo-lederen. Siden har jeg fulgt hans hederlige og fremragende kamp for klienter – ofte mot overmakten. Han har vunnet i norsk og svensk høyesterett, samt i Den europeiske menneske-rettighets-domstolen i Strasbourg, over Staten Norge, Økokrim og alle andre «store». Han har ført saker for «Bokhandleren i Kabul», «Nordsjødykkerne» og andre som har vært fullstendig beroende av den beste juridiske kompetanse. Og han har gjort det med heder.

Jeg spurte Per Danielsen nylig om barnevernssaker, og jeg har fått lov til å gjengi noe av det han har sagt til meg:

– Jeg har prosedert mange omsorgsovertagelsessaker i alle rettsinstanser inkl. Høyesterett opp gjennom årene, med vekslende hell. Alle sakene er taushetsbelagte, så jeg har ikke uttalt meg offentlig om noen av dem. Det er først de siste årene noen har begynt å protestere offentlig, og det er bra. Da kan man ta bladet fra munnen, og det gjør jeg gjerne. 

Vi trenger den beste juridiske kompetanse for å vinne sakene mot barnevernet!Sigurd Klomsæt førte saken på en glimrende måte da han forsvarte en gruppe av vel 30 abortaksjonister fra Seierskirken i Oslo Tingrett. (Foto: Sigurd Klomsæt & Co AS)– For tiden har jeg to hjerteskjærende saker gående. En ung familie er fratatt babyen sin. Her kom jeg sent inn, og det er vanskelig når Barnevernet først har bitt seg fast. I den andre saken har vi klart å holde Barnevernet unna.

– Min erfaring er at har Barnevernet først fått tak, er det veldig vanskelig å vri barna tilbake. Vi har å gjøre med en systemfeil. Barnevernet har ukyndige forståsegpåere som mener de vet bedre enn deg og meg og alle andre hva som er best for barna. Dessverre har de en hær av psykologer som lever av å støtte Barnevernet i kommunene. Det finnes motekspertise, men det er ikke mange som klarer å betale for slikt. Det blir derfor en ulik kamp hvor såkalte eksperter regjerer og der Fylkesnemnda og domstolene er henvist til å plukke sakkyndige fra det utvalg som allerede er under innflytelse av Barnevernet og har et problematisk forhold til kravet til uavhengighet. Psykologi er rett og slett først og fremst en form for kvalifisert synsing eller «fornuft» og ingen vitenskap i egentlig forstand…her kreves en radikal systemomlegging av hensyn til barna, understreker Per Danielsen. – Alle foreldre må få rett til å få oppnevnt sakkyndighet på sin side betalt av staten, ikke bare den sterke part – kommune og stat.

Hva skulle Aina & jeg gjort uten Advokat Ann Helen Aarø (til høyre)! Hun er en klart tenkende og sterk forsvarer av de svake og rettsløse, og hun våger der andre trekker seg tilbake!
Powered by Cornerstone