Notater/Vår oppslutning - og Vårt Land...

Vår oppslutning - og Vårt Land...

Jan-Aage Torp
05. September 2021
Vår oppslutning - og Vårt Land...

Det er best å aldri la media styre ens selvbilde, glede og livsgnist.

Lørdag morgen publiserte Vårt Land en kommentar av en redaktør som svertet en dyktig medarbeider i KKNs nettredaksjon - og det overordnede målet var å ramme meg.

At noen vil bruke sine krefter på å ramme meg, tåler jeg godt. Det har jeg levd med gjennom snart 30 år, og aller verst de siste 12 årene.

Men jeg er blitt sterkere enn noen sinne, ved Guds nåde og ved min kjære kone Ainas sannhet og kjærlighet.

Vår oppslutning - og Vårt Land...

Jeg har titt og ofte gjennom de siste 10 årene gjengitt med takknemlighet det kjente sitatet av Mahatma Ghandi:

«Først ignorerer de deg, så latterliggjør de deg, så bekjemper de deg, og da vinner du.»

Aldri før har dette sitatet vært sannere om oss enn det er idag.

«Bedre å bli kritisert enn å bli ignorert»

Lesere og seere klarer oftest å vurdere selv.

En fremtredende representant for en nasjon skrev til meg i forrige uke: «Congratulation. Stay strong. It is better to be criticized than being ignored.» (=Gratulerer. Fortsett å være sterk. Det er bedre å bli kritisert enn å bli ignorert.)

Ikke sint

Selv har jeg opplevd overveldende støtte fra høy & lav, kristen & ikke-kristen, etter at Vårt Land begynte sin serie med artikler om meg for snart tre måneder siden.

Jeg er ikke sint på Vårt Lands journalister. De har brukt hundrevis av timer på «Prosjekt: Pastor Torp» som ledd i deres velbetalte jobber.

Bitteliten del av sannheten

Men jeg har nektet å samarbeide med dem på grunn av avisens gjentatte brudd på presseetikken overfor min kone & meg og Oslokirken gjennom de siste årene. Dette har ikke Vårt Land siden 12. juni fortalt leserne. De har kun valgt å fortelle en bitteliten del av sannheten så de skal se bra ut og jeg skal se dårlig ut.

Det motsatte av «Hovedstaden med Pastor Torp»

Dette er det motsatte av hva jeg gjør med mine TV-programmer, «Hovedstaden med Pastor Torp», hvor jeg vil at endog våre motstandere som opptrer hos meg skal fremstå som gode mennesker, og jeg vil at de selv skal kjenne seg igjen i programmet.

Vårt Land har den stikk motsatte metodikk.

Noen er sinte

Men en del viktige menn og kvinner er rasende på Vårt Land på grunn av deres bristende journalistiske metodikk der en rekke personer er blitt forledet til å medvirke på falske premisser. En fremtredende representant for en annen nasjon skrev til meg: «Vårt Land can go to hell!» Om det var en spøk eller et sinneutbrudd, vet jeg ikke.

Det er ikke greit for meg at man forleder mine venner som i noen tilfeller representerer nasjoner og tunge institusjoner, og sverter mine nærmeste og medarbeidere! De blir svertet og forledet på grunn av deres samarbeid med meg. «Guilt by association» heter et talende engelsk uttrykk (=Skyldig fordi du kjenner noen).

Ingen vennligsinnet nordmann

Det er også meget talende at Vårt Land aldri selv initierte et intervju med en nordmann som tror på vårt arbeid.

Støtte til meg i avisens spalter kom utelukkende fordi avisen ble kontaktet av vennligsinnede nordmenn.

På eget initiativ skrev psykologspesialist Einar C. Salvesen den 23. juni et leserinnlegg: ´Torp er en brobygger´.

På eget initiativ skrev pinsepastor Karl-Axel Mentzoni den 28. juni et leserinnlegg: ´Feilslått angrep på Jan-Aage Torp´.

Politikeren og diplomaten Erik Solheim initierte selv at han ble intervjuet om meg den 23. august: ´Tidligere statsråd Erik Solheim til Vårt Land: «Torp fortjener stor honnør og respekt for sitt brede nettverk».´

Vårt Land har villet karikere og fremstille meg som isolert i Norge, men som TV Visjon Norges grunnlegger Jan Hanvold sa om meg på direktesending den 2. september: 

´Jeg sier til de som kritiserer deg (Jan-Aage): Hør her! Dere skjønner ingen ting. Han har 150.000 seere på Visjon Norge, pluss de hundretusener på Facebooksiden som han når rundt omkring i hele verden!´

Jan Hanvold sa mye mer som det er verd å se.

Jeg må le

Jeg må le når jeg ser hva Vårt Land angriper meg for.

Internasjonalt har jeg mektige samarbeidspartnere i mange nasjoner, og Vårt Land har tilogmed brukt en lederartikkel på å advare alle mot å samarbeide med meg og dem.

Og jeg tror ikke det er mange kristenledere i Norge som når så mange som meg, og som samarbeider med så mange som meg.

Min reelle opplevelse er at KKN er en av Kristen-Norges mest innflytelsesrike organisasjoner.

Redaksjonell (sinns)forvirring?

Vårt Land kjemper kanskje med en redaksjonell (sinns)forvirring når de først bygger opp bildet av meg som mektig og innflytelsesrik over 21 avissider, for dernest å latterliggjøre meg som en ubetydlighet i det siste oppslaget?

Er Vårt Land så drevet av affekter at redaktørene ikke makter å tenke sammenhengende og rasjonelt?

Foreløpig vil jeg ikke kommentere det spesifikke i alle artiklene siden 12. juni som munnet ut i gårsdagens redaksjonelle kommentar.

Enn så lenge henviser jeg til Vær Varsom-plakaten fra Norsk Presseforbund. (Ikke skadelig å oppdatere seg litt, vett! ✌️)

Agenda

Det som imidlertid er klart for meg er at verdiene som styrer avisen Vårt Lands redaksjonelle kommentar kan i dette tilfellet ha gitt grobunn for mye grums på sosiale medier, både en ullen «drapstrussel» mot meg inatt fra en anonym person, og mye nedverdigende omtale av min kjære kone og en dyktig medarbeider.

Selvsagt vil Vårt Land si at «dette er ikke vår intensjon». Men jeg vil likevel minne Vårt Lands eiere og pressens organer om at redaktører og journalister må ikke være styrt av personlige vendettaer og hat-agendaer i sitt publiseringsarbeid.

Nå tror jeg ikke at «drapstrusselen» er alvorlig ment denne gangen. Trolig er det fyllerør som ofte drives frem av selvforakt og raseri mot autoritet, både på sosiale medier og stundom i enkelte redaktørstyrte medier, så vi strekker ut en hånd og gir nåde.

Myndighetene

Jeg har siden 1990-tallet mottatt enkelte seriøse drapstrusler. En av dem resulterte i fengselsstraff og langvarig besøksforbud for vedkommende.

Aina & jeg har også under vårt snart 11-årige ekteskap hatt god erfaring med Politiet og domstolene. Både ved tydelige domfellelser av en mobber for «personforfølgelse» av Aina & meg i 2016-2017, og ved at Politiet har avvist fantasifulle anmeldelser som i ett tilfelle endog var myntet på å lage mediasirkus. Politiet har nese for sånt.

Romerne 13:3-5 sier det så flott:

For de som styrer, skal ikke skape frykt hos den som gjør det gode, men hos den som gjør det onde. Vil du slippe å frykte myndighetene, så gjør det gode, og du skal få ros.  Styresmakten er en Guds tjener, til beste for deg. Men gjør du det onde, har du grunn til å være redd. For styresmakten bærer ikke sverd uten grunn, men er Guds tjener som skal fullbyrde hans straff over den som gjør det onde.  Derfor er det nødvendig å være lydig, ikke bare av frykt for straffen, men også for samvittighetens skyld.

Skikkelig behandlet

I nesten alle medier i Norge blir vi skikkelig behandlet.

Jeg har de beste erfaringer med redaktørene i Aftenposten, VG, NRK, Romerikes Blad, Firda & Co som er redelige, og som kjenner godt mediaetikkens intensjoner og regler.

Det betyr ikke at mediene er enige med oss eller gir oss nevneverdig spalteplass, og det er helt greit. Kanskje vårt budskap og våre allianser er for «farlig» for status quo i Norge?

Å få publisert kronikker i VG og Dagbladet med 3000 kroner i honorar, er ikke noe mål for oss.

Mine TV-gjester i «Hovedstaden med Pastor Torp» er selvsagt ikke med fordi de støtter meg. Det eneste de sier med sin deltagelse er at de gjerne snakker med oss, slik de gjør med andre. Det eneste vi faktisk gjør er å anerkjenne at vi er medmennesker! Dette er grunnlaget for en sunnere kommunikasjon i Media-Norge.

Vi jobber uansett best i det stille og gjerne i det skjulte. Noe er offentlig, som f.eks. våre nettsider og konferanser, og mine TV-programmer på TV Visjon Norge, men det meste blir ikke oppdaget av offentligheten før etter langvarig arbeid - «under panseret».

Rydde opp

I første omgang vil jeg be aviseieren og pressens organer å rydde opp i grumset som foranlediget «drapstrusselen».

Det bør ikke være nødvendig for meg selv å klage.

Jeg vet at mange leser mine artikler på KKNs nettsider, så hermed har jeg gjort nok til at avisens og pressens organer kan initiere en granskning, akkurat som Kringkastingsrådet i NRK gjør når de får uforbindtlige henvendelser fra de rammede og fra publikum.

Aviseier og pressens organer har et etisk ansvar som går langt utover deres selvbestemte kjøreregler og selvdømmeordninger.

Men tar de ikke affære, da lever vi meget godt med at media mister vår og folkets tillit.

«The Survival of the Just!»

Jeg lanserer herved som en ny standard slagordet: «The Survival of the Just!» (=De rettskafnes overlevelse!)

Om ikke lenge vil medier kunne miste også politikernes gunst hvis statskassen tømmes for penger, og da ryker trolig den offentlige pressestøtten.

Snipp, snatt, snute - så vil avisen kunne være ute....

Powered by Cornerstone