Aktuelt/Tidligere statsråd Erik Solheim til Vårt Land: «Torp fortjener stor honnør og respekt for sitt brede nettverk»

Tidligere statsråd Erik Solheim til Vårt Land: «Torp fortjener stor honnør og respekt for sitt brede nettverk»

KKN Media
23. August 2021
Tidligere statsråd Erik Solheim til Vårt Land: «Torp fortjener stor honnør og respekt for sitt brede nettverk»Forsiden på Vårt Lands nettside idag

I et dobbeltsidig oppslag i dagens utgave av avisen Vårt Land er hovedoppslaget et intervvju med Erik Solheim, den tidligere statsråd for internasjonal utvikling og for klima og miljøvern. Inntil 2018 var Solheim  leder for FNs miljøprogram og assisterende generalsekretær i FN.

Avisen skriver:

Tidligere klima- og miljøminister Erik Solheim synes pastor Jan-Aage Torp fortjener respekt for å ha skaffet seg et bredt, internasjonalt nettverk.

– Jeg synes det er fantastisk at en kirkeleder har et så bredt nettverk. Torp fortjener selvfølgelig stor honnør og respekt for dette, sier Erik Solheim, tidligere SV-leder og tidligere klima- og miljøminister.

De siste årene har den norske pastoren Jan-Aage Torp opparbeidet seg et tilsynelatende bredt nettverk blant utenlandske ambassadører, fortalte Vårt Land i helgen. I sosiale medier og på egne mediekanaler har pastoren fortalt om minst 45 møter med 15 ulike ambassadører de siste to årene.

Solheim har selv kontakter i ambassademiljøet i Oslo, og har merket seg Torps aktivitet.

– Torp har vært i Kairo og møtt sentrale muslimske ledere der. Han har et bredt nettverk i mange land som andre norske kirkeledere ikke tar kontakt med. Det er litt i ånden til Aril Edvardsen som gjorde masse for å knytte kontakter mellom norske kirkeledere og muslimer, sier han.

Tidligere statsråd Erik Solheim til Vårt Land: «Torp fortjener stor honnør og respekt for sitt brede nettverk»En fremhevet tekst i dagens Vårt Land

Videre skriver Vårt Land utfra sitt intervju med Solheim:

Erik Solheim vil oppfordre ambassadører til å ta kontakt med flere kirkeledere. Samtidig mener han Torp kan ha mye å bidra med inn i deres miljøer.

– Jeg håper han kan bidra til at de forstår og lærer mer om pinsebevegelsen, som jo kanskje er den aller viktigste og raskest voksende kristne kirke på jorda. Jeg håper også at han kan ta med ideer og impulser fra andre religioner til norske kirkesamfunn. Vi trenger mer og ikke mindre dialog mellom religioner i den moderne verden, sier Solheim.

– Hvem tenker du Torp er som kirkeleder?

– Det sier seg selv at han og jeg er uenig på flere punkter, så det er ikke dét dette handler om. Dialog må nødvendigvis være med folk som tenker annerledes enn en selv. Det har ingen hensikt å ha dialog med folk du er helt enig med. Ved å ha dialog mellom folk som tenker annerledes, kan man forstå hverandres synspunkter bedre og lære mer om det.

– Tror du Torps hyppige omgang med ambassadører kan gi dem og andre inntrykk av at han er en mer sentral kirkeleder i Norge enn hva han i realiteten er?

– Det må bli opp til ambassadørene å orientere seg i det kristne landskapet. De man faktisk har kontakt med, vil jo framstå som viktige. Andre kirkeledere bør derfor kjenne sin besøkelsestid og skaffe seg nettverk, sier Solheim.

I samme oppslag idag har Vårt Land også intervjuet biskop i Borg i Den norske Kirke, Atle Sommerfeldt, og generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), Ingrid Rosendorf Joys. De uttaler seg svært negativt om Pastor Jan-Aage Torp.

Powered by Cornerstone