Notater/KrF-Ulstein ga 10 milliarder kroner til utbredelse av abort og pride internasjonalt

KrF-Ulstein ga 10 milliarder kroner til utbredelse av abort og pride internasjonalt

Jan-Aage Torp
29. August 2021
KrF-Ulstein ga 10 milliarder kroner til utbredelse av abort og pride internasjonaltUtviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) intervjuet av Trine Overå Hansen i Norge Idag/TV Visjon Norge igår kveld (Skjemfoto)

De siste åtte-ti dagene har jeg vært vitne til en massiv tilsløring av sannheten i kristenkonservativ media og storsamling for å lure oss til å «redde» Kristelig Folkepartis (KrF) posisjon på Stortinget og i Regjeringen. Verst av alt er den usanne presentasjonen av Utviklingsminister fra KrF, Dag Inge Ulstein. 

Krevende

Alle kan forstå at det er krevende for kristne å sitte i en koalisjonsregjering med partier som er liberalistiske i spørsmål som gjelder abort, evtanasi og pride-ideologien.

Det som imidlertid er KrFs erklærte oppgave er å demme opp mot den forferdelige abortpolitikken som Sosialistisk Venstreparti (SV) vil innføre.

Selv har jeg respekt for enkeltpolitikere fra alle partier, inklusive KrF og SV.

KrF-Ulstein ga 10 milliarder kroner til utbredelse av abort og pride internasjonaltFreddy André Øvstegård har integritet

Jeg hadde i juni som gjest på mitt nettbaserte TV-program «Innsikt med Pastor Torp» stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård fra Sosialistisk Venstreparti. En verdig stortingsmann som står opp for rettsstaten og imot barnevernets overgrep, men som neppe er enig med meg i abortpolitikken. Men han later heller ikke som at han er imot abort. Det er noe som heter integritet som jeg alltid leter etter hos en politiker som skal fortjene min stemme.

KrF-Ulstein ga 10 milliarder kroner til utbredelse av abort og pride internasjonaltErik Solheim har integritet

Jeg kjenner den levende legenden Erik Solheim, tidligere partileder for SV og utviklingsminister, og tydelig kristensosialist. Da han var utviklingsminister gjennom en årrekke, er jeg sikker på at han arbeidet for abortutbredelse i verdens nasjoner - i samsvar med sitt partiprogram. Han later ikke som noe annet!

Men Dag Inge Ulstein, utviklingsminister fra KrF, mangler integritet. Punktum.

«Nairobi 2019»

KrF-Ulstein ga 10 milliarder kroner til utbredelse av abort og pride internasjonaltMed europeiske parlamentarikere og Jerzy Kwasniewski rundt kaffebortdet på «Nairobi 2019»

Jeg var selv delegat på vegne av European Apostolic Leaders (EAL) på toppmøtet i november 2019 i Nairobi, arrangert av FNs Befolkningsfond (UNFPA), som markerte 25-årsjubileet for handlingsprogrammet fra Kairo om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (ICPD25). På konferansen deltok 9500 delegater fra 179 land. Deltakerne representerte myndigheter, sivilt samfunn, privat sektor og fagmiljøer.

Jeg var delegat sammen med mine venner i Ordo Iuris i Polen, Jerzy Kwasniewski, Tymoteusz Zych og Anna Jackowska, gjennom en spesiell kvote fra arrangørene, og det ga meg også anledning til et minnerikt møte med Kenyas President Uhuru Kenyatta.  

KrF-Ulstein ga 10 milliarder kroner til utbredelse av abort og pride internasjonaltParallell-konferanse under «Nairobi 2019»

UNFPA gjorde alt som sto i sin makt for å holde konservative kristne utenfor programmet, så vi arrangerte en effektiv parallell-konferanse like i nærheten av ICPD25. Jeg talte på parallell-konferansen. men mitt hjerte var i ICPD25, der mine innlegg fra salen fikk til dels stor applaus fra verdibaserte kristne, muslimer, buddhister, hinduer og andre religiøse blant delegatene. Ingen tvil om at det skaket arrangørene. Selveste konferansegeneralen nevnte Ordo Iuris og EAL ved navn da hun uttrykte sin skuffelse over at ICPD25 ikke ble så vellykket som de hadde planlagt. Alle vedtak, resolusjoner og erklærte forpliktelser var nemlig fastslått på forhånd. FN ville bare ha delegatenes penger og hurrarop....

Agendaen

ICPD25s agenda var utvetydig: Man ville fremme verdensvid undervisning om fri sexuell utfoldelse, fjerne foreldrenes bestemmelsesrett over hvilke «helsetilbud» (f.eks. abort, kjønnsskifte) deres barn og unge kan få, utviske kjønnsdefinisjoner og -identitet, og utvide familiedefinisjoner.

Men kombinert med denne destruktive agendaen var positive ting som vi støtter helhjertet: At kvinner og jenter får full kontroll over sin egen helse, samt å avskaffe skadelige skikker som barneekteskap, kjønnslemlestelse og preferanse for sønner.

Det er denne sammenblandingen av det beste med det verste som fordrer politikere og ledere med integritet.

Hyllesten av Ulstein

KrF-Ulstein ga 10 milliarder kroner til utbredelse av abort og pride internasjonaltFra Ulsteins tale i fire minutter der han overrakte en kjempegave til abort m.m. (Foto: Privat)

Dag Inge Ulstein tok imot hyllesten for sin fire-minutter lange tale på «Nairobi 2019».

Han formidlet ikke en eneste reservasjon mot abort- og pride-agendaen, men overrakte på vegne av Norge den største finansielle forpliktelsen i Nairobi.

Norge forpliktet seg til å bidra med 10,4 milliarder kroner til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) i perioden 2020-2025.

(Se lenken til Utviklingsministerens egen pressemelding der han skryter av at Norge ga mest av alle i verden, og samtidig tilslører hva han egentlig bevilget penger til.)

KrF må få en pause

Dag Inge Ulstein og KrF må få en pause fra Stortinget og Regjeringen. Jeg kan ikke gi min støtte til en politiker som senest på TV igår kveld forklarte to ganger at KrF er garantisten mot SVs abortpolitikk. Dette er uredelig!

La oss slutte å tie om dette. La oss tale der alle andre tier.

Powered by Cornerstone