Livsrett/«Liv-mot-liv-prinsippet»

«Liv-mot-liv-prinsippet»

KKN Media
20. August 2021
«Liv-mot-liv-prinsippet»

Allerede siden begynnelsen i 1993 har Kristen Koalisjon Norge (KKN) hatt en konsekvent stillingtagen til fosterdrap.

I våre vedtekter fra 24. september 1998 fastslo vi:

«Menneskeverdet kan ikke graderes. Fra unnfangelse til naturlig død har hvert menneske en umistelig verdi. Også embryo og foster er ukrenkelige. Abort kan bare tillates når det står om livet for moren («liv-mot-liv-prinsippet»). Nåværende lov om selvbestemt abort må oppheves da den krenker menneskeverdet på samme måte som «barmhjertighets-drap» krenker den svake og lidendes verdighet som skapt i Guds bilde.»

Vårt standpunkt er det samme i 2021.

Våre venner i Focus on the Family fastslår: 

«Å være for livet er ikke bare et politisk spørsmål. Det er en verdensanskuelse. En livsanskuelse. Det er en måte å se på menneskelivet som overgår kultur, klasse, rase, alder og oppfatning, idet vi vet at vi er alle skapt på enestående vis i Guds bilde. Ethvert menneskelivs verdighet og ukrenkelighet er dypt rotfestet i Skriften og modellert gjennom Jesu Kristi liv idet Han sa: ‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg’» (Mateus 25:40)

Powered by Cornerstone