KKN taler/Stem heller på PDK som har sterke verdier - Vi trykker pauseknappen for KrF

Stem heller på PDK som har sterke verdier - Vi trykker pauseknappen for KrF

KKN mener
03. August 2021
Stem heller på PDK som har sterke verdier - Vi trykker pauseknappen for KrFRopstad og Selle

Kristne over hele landet har kontaktet KKN i sommer med oppgitthet og forundring over at en viss kristen avis maner alle kristne til å stemme på KrF ved dette stortingsvalget. Som legitimering for deres anbefaling, viser de til fire pastorer som oppfordrer til det samme.

Men KKN er kommet til den stikk motsatte konklusjon, nemlig at KrF har sviktet så alvorlig i sin posisjon i regjering og storting i 2017-2021, at i 2021 bør vi alle trykke pauseknappen for KrF. Med noen få unntak har KrF benyttet sin posisjon i regjering til å forsterke en negativ utvikling. KrF har endog vist motvilje mot å følge domsslutninger til fordel for norske familier som er blitt avsagt i Europas høyeste domstol, Menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg. 

Fire år ute av rikspolitikken vil enten bringe KrF tilbake til sine røtter, verdier og rettsprinsipper, eller så vil partiet forsvinne. Valget må tas av partileder Kjell Ingolf Ropstad & Co.

Men KKN vil ikke falle for fristelsen til å anbefale ett konkret parti. Vi vet nemlig at folk har evnen til å tenke selv.

Hvis man vil stemme på et kristelig parti i 2021, finnes det ett parti med sterke kristelige verdier, nemlig Partiet De Kristne (PDK), anført av sin partileder Erik Selle.

PDK er tydelige i forhold til abort, evtanasi, bioteknologi, ekteskapet, familien, barnevernet, rettsstaten, Midtøsten og mye, mye mer. Å ha én representant på Stortinget i fire år vil gi PDK verdifull erfaring som kan synliggjøre om de er verd å satse på i fremtiden.

Verken PDK eller KrF ligger an til å få sikre mandater i september. Uansett kommer de etter alle solemerker ikke til å spille noen viktig rolle i 2021-2025.

Hvis politisk makt i 2021-2025 ikke er viktig for deg som velger, da kan du trygt benytte stemmeseddelen til å stemme på et kristelig parti med sterke verdier, nemlig PDK. Da blir du ikke skuffet.

Men hvis du vil at din stemme skal ha betydning for 2021-2025, da bør du vurdere andre partier.

Powered by Cornerstone