Notater/Valget der (kristen)media mistet taket på (kristen)folket

Valget der (kristen)media mistet taket på (kristen)folket

Jan-Aage Torp
18. September 2021
Valget der (kristen)media mistet taket på (kristen)folket

De såkalte redaktørstyrte medier og meningsmålingsinstituttene var de største tapere i stortingsvalget på mandag.

Under sperregrensen 1

Mainstream hauset opp klima til den store saken, og Miljøpartiet De Grønne (MDG) var tiltenkt vinnerrollen.

Men slik gikk det ikke. MDG nådde ikke en gang sperregrensen.

Isteden ble stemmene avgitt til andre partier som kunne vise til et helhetlig program.

Dersom man ser på gjennomsnittet for målingane for september, var det samlede avviket mellom målinger og valgresultat på 8,2 prosentpoeng for de ni største partiene. Det er dobbelt så høyt som tilsvarande målinger i 2017 og i 2013.

Meningsmålingsinstituttene som lever av å vrenge og vrikke på spørsmålene og befolkningsutvalget for å oppnå sine ønskede resultater, mislyktes mer enn noen sinne.

Lærdommen må være at vi må slutte å la oss suggerere av statsfinansierte medier og meningsmålingsinstitutter som blir betalt av nettopp de statsfinansierte medier (og øvrige statsfinansierte institusjoner).

Under sperregrensen 2

Men hva da med de statsfinansierte kristenmediene? Da tenker jeg naturligvis på Vårt Land, Dagen og Norge Idag, som alle tre mottar cirka den samme pressestøtten, men tilpasset antall utgivelsesdager i uken og opplagstall. Norge Idag måtte kjempe hardt for den offentlige pressestøtten, men de siste 10 årene har pengene tikket inn hvert år, slik avisen ønsker.

Vårt Land har jeg ikke mye å bemerke til denne gangen, fordi de driver sitt sedvanlige splitt & hersk, som uansett ikke når lenger enn til medienes egne interne kretser. Folk flest bryr seg døyten om Vårt Land, og kjøper den ikke.

Men jeg har vært meget betenkt over det massive press som ble lagt på kristne velgere av avisene Dagen og Norge Idag for å stemme på Kristelig Folkeparti (KrF) ved dette stortingsvalget.

En leder som ikke støtter KrF ble endog utsatt for økonomisk press, som han ga etter for.

Miljøene rundt avisene Dagen og Norge Idag satset hele sin tyngde og prestisje på KrF, og etter KrFs mageplask har Vebjørn Selbekk endog anklaget Partiet De Kristne (PDK) og partileder Erik Selle grovt med følgende domfellelse:

«Særlig PDK bør gå i seg selv etter dette valget. Et parti som har som uttalt mål å styrke de kristne verdiene i norsk politikk har altså bidratt til det stikk motsatte, en svekkelse av den kristne innflytelsen på Stortinget. Mission accomplished, Erik Selle.»

Her er det tvert imot Selbekk & Co som bør gå i seg selv. De trodde at kristenfolket gjør som de kommanderer, men vi er et myndig legfolk. Vi klarer å tenke selv.

Jeg håper inderlig at Dagen og Norge Idag beklager dette, så de ikke mister kristenfolkets tillit.

KKN er uavhengig av alle økonomiske støtteordninger, og dette er vi meget tilfreds med. Men utfra leserstatistikken på KKNs nettside er det tydelig at tusenvis av verdibevisste nordmenn har lyttet til våre råd om stortingsvalget 2021. Takk!

To medialedere

Se den åtte-minutters videosnutten nedenfor der jeg samtaler med Aftenpostens sjefredaktør Trine Eilertsen og medieprofessor Arne H. Krumsvik om mainstreammedier og kristenmedier.

To lærdommer

To ting hele Norge har lært etter dette stortingsvalget er at mainstreammedier styrer ikke folkets stemmegivning, og det gjør heller ikke kristenmedier.

Reformatorer

Kristen media er avhengig av å presentere budskapet fra nåtidige reformatorer. Uten denne reformatoriske dimensjon blir kristen media kun formidlere av overfladiske gevinster, nyheter og meninger. Greit nok, men ikke reformatorisk i betydningen av å bringe samfunnet tilbake til Guds plan.

Nåtidige reformatorer bygger opp bevegelser som endrer nasjoner. Der det ikke finnes en vei, skaper Den Hellige Ånd nye veier!

Valget der (kristen)media mistet taket på (kristen)folket
Powered by Cornerstone