Israel/Cornelis Kant: Erstatningsteologien

Cornelis Kant: Erstatningsteologien

KKN Media
23. Juni 2023

Cornelis Kant er eksekutivdirektør for Christians for Israel International (C4I), Europas største pro-Israel organisasjon, basert i Nijkerk, Nederland, og som arbeider i 42 nasjoner på flere kontinenter.

Kant var i mange år prest i den reformerte kirke i Nederland, før han tok over lederskapet for C4I i 2018.

Han var en av hovedtalerne på avisen Norge Idags sommerkonferanse på Bildøy Bibelskole.

I denne undervisningen drøfter han erstatningsteologien, tolket til norsk av sin vert i Norge, Jan-Aage Torp.

Powered by Cornerstone