Begrunnelsen: Katarzyna Jachimowicz

KKN Media
20. April 2018
Begrunnelsen: Katarzyna Jachimowicz

Kristen Koalisjon Norge (KKN) tildeler Familievernprisen 2018 til Katarzyna Jachimowicz på grunn av hennes enestående mot og klarsyn i forhold til å forsvare livets ukrenkelighet fra unnfangelsen av.

Katarzyna Jachimowicz har ikke bøyd seg når hun har vært stilt overfor et stort press fra lokale og nasjonale myndigheter i Norge. Hun har vært villig til å ta kampen i rettsapparatet, både tingretten og lagmannsretten, og nå skal hun møte den norske stat i Norges Høyesterett. 

Katarzyna Jachimowicz har fastholdt den høyeste legeetikk i samsvar med den hippokratiske legeed:

«Jeg skal ikke gi noe dødelig legemiddel til noen eller gi råd om noe slikt. På samme måte skal jeg heller ikke gi noen kvinne fosterfordrivende middel. Jeg skal leve og utøve min kunst rent og fromt.»

Katarzyna Jachimowicz representerer det polske folk på en måte som inngir respekt og gjør Polen stolt. President Ronald Reagan sa om Polen: 

«Polen er verken øst eller vest. Polen er sentrum for europeisk sivilisasjon. Det har bidrattt sterkt til denne sivilisasjon. Den bidrar idag ved å være storartet uvillig til å bøye seg for undertrykkelsen. »

Vi tildeler herved Familievernprisen 2018 til Katarzyna Jachimowicz!

Powered by Cornerstone