Begrunnelse: Jerzy Kwasniewski - President, «Ordo Iuris»

KKN Media
20. April 2018
Begrunnelse: Jerzy Kwasniewski - President, «Ordo Iuris»

Kristen Koalisjon Norge (KKN) tildeler Familievernprisen 2018 til den polske juridiske tenketanken i Warsawa, «Ordo Iuris», ved President Jerzy Kwasniewski, for dens enestående innsats, kunnskapsrikdom og dyktighet i kampen for polske og norske familiers juridiske rettigheter, for dens kamp for ekteskapets og familiens status i polsk lovgivning og europeiske menneskerettigheter, og for dens mot og klarsyn i forsvaret av barnet i mors liv.

KKN verdsetter spesielt den kamp som «Ordo Iuris» fører for den norske mamma Silje Garmo og hennes baby Eira.

«Ordo Iuris» har vist dyktighet i kampen for å påvirke polsk lovgivning i en familievennlig retning.

Begrunnelse: Jerzy Kwasniewski - President, «Ordo Iuris»

«Ordo Iuris» arbeider målrettet for å endre Polens abortlovgivning slik at barnet i mors liv skal få et reelt vern.

«Ordo Iuris» gir all sin juridiske hjelp kostnadsfritt.

«Ordo Iuris» arbeider for å forme polsk og internasjonal lovgivning i samsvar med ordene til den amerikanske «folkets advokat» i det forrige århundre, Louis Brandeis:

«Hvis vi ønsker respekt for loven, da må vi først gjøre loven respektabel.»

«Ordo Iuris» representerer det polske folk på en måte som inngir respekt og gjør Polen stolt. President Ronald Reagan sa om Polen: 

«Polen er verken øst eller vest. Polen er sentrum for europeisk sivilisasjon. Det har bidrattt sterkt til denne sivilisasjon. Den bidrar idag ved å være storartet uvillig til å bøye seg for undertrykkelsen. »

Vi tildeler herved Familievernprisen 2018 til den polske juridiske tenketanken i Warsawa, «Ordo Iuris», ved President Jerzy Kwasniewski!

Powered by Cornerstone