Sentralstyret

«Alle som deltar bør forplikte oss på å være trofaste, arbeide flittig, leve spartansk, heller gi andre enn å være late og nyte selv» (HN Hauge, 1800)

Senstralstyret har den utøvende myndighet i Kristen Koalisjon Norge (KKN). Styreformann er Jan-Aage Torp.

KKN er inspirert av følgende haugianske idealer:

KKN opplever seg kallet til å arbeide i Hans Nielsen Hauges ånd: «Jeg og alle som deltar bør forplikte oss på å være trofaste, arbeide flittig, leve spartansk, heller gi andre enn å være late og nyte selv» (Hans Nielsen Hauge, «Christendommens Lærdoms Grunde», første og annet hefte, 1800).

Powered by Cornerstone