Politikere/– Vi kan ikke kaste bort sannheten

– Vi kan ikke kaste bort sannheten

Per-Willy Amundsen i Hovedstaden med Pastor Torp
Norge Idag, Marie Hagen van Wyk
02. Mars 2023
– Vi kan ikke kaste bort sannhetenSkjermbilde – Vi kan ikke kaste bort sannhetenTorp & Amundsen (Skjermbilde)

Tidligere Justisminister Per-Willy Amundsen var på mandag gjest, for andre gang, i Jan-Aage Torps TV Visjon Norge-program «Hovedstaden med pastor Torp.» Han er nå leder for Justiskomiteen på Stortinget. Amundsen er en mann som våger å stå opp for det han mener er sant og rett.

— Hvis du skal sammenligne den rollen du har som leder av komiteen med da du var Justisminister. Hva trives du mest med, spør Torp?

— For meg er det å være statsråd en veldig ansvarstyngende oppgave. Og særlig justisminister, for du har jo ansvaret for sikkerheten i nasjonen i fredstid. I ytterste konsekvens for at liv kan gå tapt, svarer Amundsen alvorlig.

— Fra Stortinget har du en litt annen rolle, selv om det også er en ansvarstyngende jobb. I regjering har du ansvar for helheten og du kan ikke si det du oppriktig mener. Sånn sett er det jo veldig befriende å faktisk sitte i Justiskomiteen og representere Fremskrittspartiet, og faktisk kunne stå for det jeg selv mener.

– Vi kan ikke kaste bort sannhetenSkjermbilde

Manglende ansvarliggjøring

Angående sin jobb i Justiskomiteen trekker han frem ett område, som han mener ikke er særlig omtalt i mediebildet.

— Jeg tror ikke folk er klar over hvordan utmåling av straff egentlig foregår, og da snakker jeg om for de under 18 år. Det som juridisk sett omtales som barn, påstår Amundsen.

I begynnelsen av året leste han høyt i Stortinget, fra en dom som ble avsagt i Oslo tingrett.

— Jeg tror folk blir ganske sjokkert når de hører innholdet i den dommen, for det er en person som har gjennomført en veldig brutal voldtekt. Men fordi denne personen var 17 år, så fikk han bare 60 dagers fengsel. Det er sånt som opprører meg, forteller Amundsen og fortsetter:

— Prinsippet med at du skal ansvarliggjøres for dine handlinger er så fundamentalt i en rettsstat. Hvis folk var klar over dette, ville reaksjonene ha kommet mye tidligere.

— Kan du som leder av Justiskomiteen gjøre noe med dette? spør Torp.

— Jeg forsøker etter beste evne å trekke det frem når jeg får muligheten, sånn som nå. I 2012 innførte Stortinget egne regler for bruk av straff mot barn, i juridisk forstand, hvor de da i realiteten har avskjært bruken av straff og fengsel, og hvis du skal få noen lengre fengelsstraff, så må det være drap og at det er gjentagelsesfare, svarer Amundsen.

Den maksimale straff som kan gis forbrytere under 18 år, er 60 dagers fengsel og 24 timers samfunnstjeneste.

— Dersom de skal kunne straffe hardere, så krever det at Stortinget griper inn. Vi er frie individer, men vi må også ansvarliggjøres og det gjør ikke dagens samfunn i stor nok grad, påpeker Amundsen.

— Du risikerer altså høyere bøtenivå for å gjøre en trafikkforseelse enn de som sto og kastet flasker og brostein på politiet i Oslo under nylige demonstrasjoner, trekker Amundsen frem.

Den radikale kjønnsideologien

Amundsen reagerer også sterkt på kjønnsideologien og lovforslagene som kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen fremmer.

— Det er svært urovekkende. Vi har forøvrig hatt debatt om det i Stortinget, bare for noen uker tilbake, som handlet om nettopp disse forholdene rundt å bytte kjønn, forteller Amundsen.

— Bare for å understreke det, så er jo kjønn en biologisk sannhet som mennesker ikke kan omskrive. Her oppfatter jeg at både Bibelen og vitenskapen står på trygg grunn sammen, fastslår han.

Han tror i forlengelse av det at et kjønnskifte egentlig ikke er mulig.

— Det som er skremmende er at vi altså ser en utvikling hvor man begynner å behandle barn og transpersoner under 18 år, med både pubertetsblokkere, hormonbehandling og til og med kirurgiske inngrep, for å bekrefte deres egne sannheter, mener Amundsen og fortsetter:

— Det er ikke Stortingets oppgave å bekrefte en persons feilaktige virkelighetsforståelse. Vi skal vedta lover og budsjetter, men ikke fatte vedtak som strider mot vitenskapen, og mot helt faktiske åpenbare forhold.

Det har blant annet kommet forslag om å åpne for å kunne skrive X som kjønn i passet og forslag om en tredje kjønnskategori i Folkeregisteret.

– Vi kan ikke kaste bort sannhetenSkjermbilde

Sannheten fordreies

— Jeg sa fra Stortingets talerstol at om du føler deg som en katt, så er du ingen katt av den grunn. Det samme gjelder hvis du føler at du er en kvinne født i enn mannskropp. Du er ingen kvinne av den grunn, mener Amundsen.

— Vi kan ikke fordreie sannheten for å ivareta enkeltpersoners følelsesliv. Mange unge opplever identiteskriser i noen faser, men det siste de trenger er en ideologisk hette tredd over hodet sitt.

Trettebergstuen & Co henviser til internasjonal utvikling, som i Malta og Island. Men i de største deler av verden tror man ikke på at det finnes mer enn to kjønn.

— Dette er en oppfinnelse fra den autoritære venstresiden, som har anti-frihetsholdninger, hvor man skal påtvinge andre mennesker en ideologi de aller fleste er imot. Problemet er at ingen tør å reise stemmen, mener Amundsen.

Ytringsfriheten begrenses

— De har oppfunnet sykdomslignende betegnelser på det å ha en mening som bryter med den vedtatte sannheten. Det er en veldig usunn utvikling, legger han til.

Amundsen vil motsette seg alle forsøk på å vedta usannheter i Stortinget. Han mener også at meningsrommet har blitt smalere og smalere i Norge.

— Bare hør den argumentasjonen som er tillatt mot etnisk norske hvite heterofile menn. De er nesten ikke meningsberettiget lengre. Det er noe med hele samfunnet som har blitt så trangt, påpeker Amundsen og utdyper:

— Det er i brytninger mellom meninger som står mot hverandre at samfunnet går videre, og for å kunne ha de brytningene, så må man ha ytringsfrihet. Fjerner du ytringsfriheten, så avvikler du demokratiet.

Amundsen trekker frem historien om Keiserens nye klær og gutten som sa i fra.

— Skal du med lov tie den gutten som peker på Keiseren uten klær? Det er egentlig det som er i ferd med å skje, sier han.

– Vi kan ikke kaste bort sannhetenSkjermbilde

Konverteringsterapi

Amundsen synes også konverteringsterapiforbudet er helt bak mål.

— Det viser til de autoritære trekkene fra Venstresiden. De bruker lov for å hindre folk å konsultere og søke råd fra dem de ønsker å søke råd og hjelp fra. Det strider mot alle prinsipper i et fritt samfunn, sier Amundsen.

Amundsen bekrefter at Fremskrittspartiet definitivt vil stemme imot konverteringsterapiforbudet.

— Noen bør prøve dette opp mot menneskerettighetene. Trettebergstuen har selv sagt at de beveger seg i grenseland av hva de kan gjøre opp mot religionsfriheten. Jeg er ganske sikker på at den type forbud ikke står seg menneskerettighetsmessig, mener Amundsen.

— At Jonas Gahr Støre, og også Senterpartiet aksepterer dette, er ganske sjokkerende. Det er merkelig at det jeg trodde var erfarne prinsipielle politikere sier seg enig og ikke slår på bremsen.

Pastor Torp og hans medarbeidere har siden 1992 tatt imot hundrevis av mennesker som ønsker hjelp med sin seksuelle identitet.

— Barn under 18 år skal altså kunne ta pubertetsblokkere og gjøre kirurgiske ingrep, mens en voksen person skal ikke få lov å søke hjelp der de selv ønsker. Det henger ikke sammen, avslutter den meningssterke Frp-politikeren Per-Willy Amundsen.

Powered by Cornerstone