Notater/Vi fordømmer Koranskjending på det sterkeste!

Vi fordømmer Koranskjending på det sterkeste!

Jan-Aage Torp
21. Juli 2023
Vi fordømmer Koranskjending på det sterkeste!

Igjen er det kommet meldinger fra Sverige om brenning av den hellige bok til våre muslimske venner, Koranen.

Dette er en så heselig handling at den må fordømmes på det sterkeste!

Som formann for Kristen Koalisjon Norge (KKN) kan jeg ikke tie.

Det samme gjelder når Toraen og Bibelen blir brent og skjendet.

Jeg skrev den 30. januar om tilsvarende forhold:

Når enkelte individer i Sverige, Danmark og Norge tyr til sine sadistiske demonstrasjoner der brenning av Koranen er deres «hellige rituale», bør det stoppes ved hjelp av ordensmakten, og deretter behandles i domstolen. Dette er intet mindre enn blasfemi. Dessverre kvitter vestlige nasjoner seg med blasfemilover, men disse sadistiske handlinger kan fortsatt lett håndteres av relaterte lover i våre nasjoner, som vil gi gjerningsmennene store bøter og/eller fengselsstraff. Det kreves en bevisst beslutning av regjeringsadvokaten og statsadvokatene for å finne et logisk og rettslig grunnlag for tiltale.

KKN er takknemlig for at Politiet i Sverige følger opp de siste dagers hendelser, og vi ber om at svenske domstoler dømmer overgriperne strengt.

KKN forventer at Regjeringen, Stortinget og rettsvesenet i Norge følger opp slike saker med stort alvor.

Vi fordømmer Koranskjending på det sterkeste!

Powered by Cornerstone