Notater/Forkynn himmel og helvete! - Norge må lære av verden!

Forkynn himmel og helvete! - Norge må lære av verden!

Jan-Aage Torp
09. Januar 2020
Forkynn himmel og helvete! - Norge må lære av verden!Dette budskapet forkynnes i verdens mektigste sentra idag

I en tid der stadig flere nordmenn angivelig ikke tror på et liv etter døden, er det viktigere enn noen sinne å forkynne Bibelens budskap om at livet har to utganger: Det er en himmel å vinne, og et helvete å unnfly!

Som formann for Kristen Koalisjon Norge (KKN) innser jeg at vår oppgave er viktigere enn noen sinne. Ikke minst når den liberalteologiske kristelighet i Norge gjør alt som står i sin makt for å frata den levende kristne kirke frimodigheten til å forkynne Bibelens klare budskap.

Norsk annerledeshet?

 

Forkynn himmel og helvete! - Norge må lære av verden!Vårt Land presenterer undersøkelse idag

Avisen Vårt Land melder idag: «Mange av oss tror på et liv etter døden, men det er langt færre som tror at livet ender enten i frelse eller fortapelse».

Vårt Land trekker denne konklusjon på grunnlag av tall fra Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning (KIFO) som har gjennomført en befolkningsundersøkelse Religion 2019, som angivelig viser at 48,7 prosent ikke tror det finnes et liv etter døden.

Tallene fremstår som underlige i en tid der film- og musikkindustrien og populærkulturen er mer opptatt av evigheten enn noen sinne.

Er nordmenn annerledes enn verden for øvrig, eller er det en bevisst hjernevask som doseres av et lite knippe sekulærfundamentalister og liberalkristelige som forsøker å skape et falskt inntrykk for å svekke den levende kristne kirkes frimodighet?

Verden over

Det er bemerkelsesverdig at verden over tror folk idag mer enn noen sinne på livets to utganger.

Vatikanet

Den romersk-katolske kirke er blitt stadig tydeligere på dette budskapet. Vatikanet uttalte i 2018 til New York Times at «Paven har faktisk ofte snakket om helvete som det endelige bestemmelsesstedet for de onde»  

Pinsevekkelsen

Verdens største og mest innflytelsesrike religiøse bevegelse, Pinsevekkelsen, som jeg er en sentral del av, har brakt dette budskapet inn til de fremste politiske maktsentra i USA, Brasilia, Brussel, Seoul, Nairobi m.fl.

Mike Pence & Co

Den evangelikale kristenhet forkynner dette budskapet i verdens mektigste senter i Washington DC igjennom Capitol Ministries der visepresident Mike Pence, utenriksminister Mike Pompeo og et 10-talls regjeringsmedlemmer, samt mange kongressrepresentanter (tverrpolitisk), lærer hver uke de mest sentrale kristne dogmer om livet på jorden og i evigheten. Capitol Ministries lærer utvetydig: «Vi tror på oppstandelse av både de frelste og de fortapte; de frelste til livets oppstandelse og de fortapte til oppstandelse ved evig fortapelse».

Bibelen er tydelig!

Bibelen er tindrende klar på at livet har to utganger:

«...disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv» (Matteus 25:46).

Listen over skriftens dokumentasjon er lang, og er slett ikke basert på middelalderske forestillinger fra Dantes Inferno.

La oss legge vinn på forkynnelsen av hele Guds råd til frelse!

Powered by Cornerstone