Livsrett/Arne Næss mener at Ghandi og abortprestene har mye til felles: «Sats på militant ikke vold!»

Arne Næss mener at Ghandi og abortprestene har mye til felles: «Sats på militant ikke vold!»

Jan-Aage Torp
04. Februar 1994
Arne Næss mener at Ghandi og abortprestene har mye til felles: «Sats på militant ikke vold!»

Mahatma Ghandi, den store lederen av Indias frigjøring, er symbolet på ikke-voldelig kamp for den gode sak. Han har inspirert Martin Luther King, Desmond Tutu og utallige frihetsforkjempere. I vårt eget land er han forbilde for aktivister innenfor freds- og miljøbevegelsene, anført av den legendariske filosofiprofessor Arne Næss. Vi har møtt den 82-årige professor på Blindern.

- Professor Arne Næss, hva kan f.eks. ja-til-livet-forkjempere idag lære av Ghandi?

- Jeg kan vel begynne med å understreke Ghandis normer for kommunikasjon. Ghandi var svært nøye med å være helt ærlig i hva han holdt på med, uansett hvilken situasjon han var oppe i: Man kan godt holde på å bli slått ihjel.... En av hans overordnede idealer gjaldt noe man finner hos Jesus, nemlig ydmykhet. I konflikt må man respektere sine medmennesker. Man har rett og slett ikke lov til å behandle andre mennesker uten respekt.

- Når vi snakker om Ghandis "ikke-volds-filosofi", må vi bruke dette uttrykket rett. Her er det ikke tale om "snillhet". Ydmykhet og snillhet er slett ikke det samme. Ghandi snakket om "militant ikke-vold". Konfliktene som Ghandi var involvert i, gjaldt slett ikke et indisk te-party. Her gjaldt det bokstavelig talt liv eller død. Her gjaldt det skarpe samfunnskonflikter som var ment å gå ut over noen som var skyldige. I konflikt for menneskerettene unngår vi ikke spørsmålet om skyld. Ghandi var naturligvis påvrket av så vel hindusime, buddhisme og kristendom, så hans forestilling om skyld var dypt rotfestet.

- Forresten var Ghandi på nippet til å bli er kristen i sine unge år, forteller professor Næss. - Da han var i Sør-Afrika, oppsøkte han en søndag en kirke for å bli en kristen. Men fordi han ikke var hvit, ble han nektet adgang. Da bestemte Ghandi seg for å droppe planene om å bli en kristen. "Det må være lettere å reformere min egen religion, enn å skifte religion", resonnerte den unge Ghandi.

- Hva var Ghandis religiøse overbevisning?

- Han var en ortodoks hindu, men ytterst romslig når det gjaldt hellige skrifter. Han siterte gjerne fra Koranen og Bibelen når han talte. Dette var naturligvis forferdelig for hindu-folket, som ville rendyrke egne skrifter foran fiendene.

Powered by Cornerstone