Klima & Miljø/Flott med ramsalt kritikk av mitt engasjement for «Det Grønne Skifte»

Flott med ramsalt kritikk av mitt engasjement for «Det Grønne Skifte»

Jan-Aage Torp
05. Juni 2023
Flott med ramsalt kritikk av mitt engasjement for «Det Grønne Skifte»

Norge Idag på nett slår stort opp kraftig kritikk av mitt engasjement for «Det Grønne Skifte» ved en dyktig forretningsmann på Sunnmøre. Klikk her.

Det er sunt og artig for meg å få ramsalt kritikk for mitt engasjement for «Det Grønne Skifte» 😁

Den gode kritikeren sier ting som absolutt er verd å lytte til, og som jeg for lengst har vurdert, men jeg kom frem til at det finnes andre vurderinger som veier tyngre enn de kritiske bruddstykker av sannheten som ofte blir fremstilt.

Tydelig at mine venner i PDK/Konservativt, Document & Co ergrer seg over at jeg tenker sjæl 😁 Når stadig flere begynner å tenke og handle sjæl, da kommer «Det Grønne Skifte» for alvor igang.

Mine åtte TV-programmer og tale på Oslo Symposium om «Det Grønne Skifte» har bidratt til fullstendig å endre kristenfolkets holdninger så vi nå våger å tenke og tale i samsvar med Bibelen om Guds skaperverk!

En ny frimodighet for Skaperverket er kommet inn blant oss!

Ikke minst en ny frimodighet blant unge kristne som vil bygge på realiteter.

Les 1. Mosebok 1:26-28 da vel 😁

Hurra og halleluja! 💚✌️

Powered by Cornerstone