KKN taler/Sykeliggjøringen av vekkelseskristendom

Sykeliggjøringen av vekkelseskristendom

Jan-Aage Torp
02. Januar 2018
Sykeliggjøringen av vekkelseskristendomEn av hovedstadspressens karikaturer av Barratt for 100 år siden Sykeliggjøringen av vekkelseskristendomDr. Emanuel Minos i 2007

Et av de tydeligste tegn på at evangeliet har reell fremgang, er når vekkelsens redskaper blir angrepet, latterliggjort, og forfulgt. Det skjedde på Bibelens tid, det skjedde med Martin Luther, det skjedde med Hans Nielsen Hauge, det skjedde med T. B. Barratt, og det har skjedd med tusener. Mange har lidd martyrdøden for Jesu Navns skyld.

En av grunnleggerne av Kristen Koalisjon Norge (KKN) var avdøde Dr. Emanuel Minos (1925-2014). Da vi ble utsatt for en ny bølge av forfølgelse i verdslige og liberalkristelige medier i 2011, ba han meg om å skrive en artikkel på Verdidebatt om hvorfor en del har forlatt pinsekristendommen. Minos var ikke blant dem som vraket sin egen overbevisning for fredens og fordragelighetens skyld. Han valgte å holde fanen høyt. Han ba oss om å ta med det følgende, ordrett:

«Pinsekristendommen har gjennom mer enn 100 år representert et kraftfullt alternativ til en tidvis sovende kristenhet.  Som Henrik Ibsen skrev i «En folkefiende»: Vi har stått overfor «den kompakte majoritet». Vi er blitt forfulgt på grunn av vår Gudstro og våre ytringer. Og vi har tatt imot spott og hån med hevet hode.»

«I 1937 ble mine predikantforeldre Gunnerius & Oddbjørg Tollefsen kjeppjaget fra bygder i Nord-Norge pga sin pinse-tro. Ikke en gang lensmannen ville beskytte dem. Og T.B.Barratts hustru, Laura, ba sine barn om å gå spasertur med sin pappa på Karl Johan så folk kunne se at pappa Barratt var «normal».  Jeg er takknemlig for denne arv, for de mange som ikke har bukket under for presset.» 

Så langt vår aktede høvding, Emanuel Minos.

Avdøde Willie Hagen, mangeårig generalsekretær i Norsk Sondagsskoleunion, kjente T. B. Barratt, og fortalte oss følgende tildragelse: 

Barratt hadde snakket om Jesus med en forbipasserende på gaten. Da an mann gikk forbi, utbrøt han:  «Enten er du gal, eller så er du Barratt!»

Mahatma Ghandi er kjent for blant annet dette sitatet:

«Først ignorerer de deg, så latterliggjør de deg, så bekjemper de deg, og da vinner du.»

Sykeliggjøringen av vekkelseskristendomMahatma Ghandi: «Først ignorerer de deg, så latterliggjør de deg, så bekjemper de deg, og da vinner du.»

Ghandi hadde rett. Historien viser at makteliten spotter og undertrykker dem som har en annen virkelighetsoppfatning. Det skjedde med engelskmennene i India overfor uavhengighetsbevegelsen, med antikristelige medier overfor Barratt-bevegelsen i Norge, og med barnevernets maktlederskap overfor istykkerrevne familier og internasjonale protestanter. Listen er lang.

Makteliten viser sin verste side når de innser at de holder på å tape. Da rekker ikke argumenter lenger. Da tyr de til fengsling, forbud, og sykeliggjøring. Ikke få i nyere norsk historie er blitt tvangsinnlagt på psykiatriske institusjoner av denne grunn.

Det nedrigste av alle virkemidler er å (p)sykeliggjøre sin motstander. Derfor slår domstolene i moderne norsk rett hardt ned på slikt. Da en Oslo-blogger gjennom en årrrekke hadde kalt meg for «selvsentrert, ekkel, frekk, narsissistisk, syk, tyrann, psykopat og spedalsk», da ble han siktet, dømt og straffet av fire rettsinstanser. Sykeliggjøring er kort og godt et straffbart lovbrudd.

Vi tror på å anvende våre rettigheter som borgere av Kongeriket Norge, akkurat som apostelen Paulus anvendte sine rettigheter som borger av Romerriket.

Samtidig skal vi vite at forfølgelse er noe Jesus opplevde. Han advarte tydelig om hva som venter Hans sanne etterfølgere:

«Om verden hater dere, skal dere vite at den har hatet meg først. Hadde dere vært av verden, hadde verden elsket sitt eget. Men dere er ikke av verden. Jeg har jo utvalgt dere fra verden, og derfor hater verden dere. Husk hva jeg sa til dere: En tjener er ikke større enn sin herre. Har de forfulgt meg, vil de også forfølge dere. Har de holdt fast på mitt ord, vil de også holde fast på deres. Alt dette vil de gjøre mot dere for mitt navns skyld. For de kjenner ikke ham som har sendt meg» (Johannes 15:18-21).

C. S. Lewis skrev om Jesus at Han var enten «en løgner, en sinnssyk, eller Herren». Lewis ble overbevist om det siste. Hvis vi deler Lewis´ overbevisnng, er det best at vi forbereder oss på alle muligheter. Jesus er nemlig Herren, og det tåler ikke alle av denne jordens herrer.

Powered by Cornerstone