KKN taler/Sammen er vi sterke!

Sammen er vi sterke!

Jan-Aage Torp
12. Januar 2019
Sammen er vi sterke!I oktober 2018 i Iasi, Romania: Jan-Aage Torp, Hans Eminense Teofan (Erkebiskop av Iasi, Romania), og den rumenske parlamentariker og pinsevenn, Dumitru Mihalescul

KKN har fra starten den 21. april 1993 bestått av engasjerte individer. Vi har aldri vært en koalisjon av organisasjoner, selv om vi ofte har fått støtte av organisasjonene. På 1990-tallet var våre ledere engasjert i så vidt forskjellige organisasjoner som Dagen, Evangeliesenteret, Menighetsfakultetet og Seierskirken. 

Men enheten mellom oss som brødre og søstre i Herren gjorde oss sterke. Fra første stund var dette den iøynefallende faktoren. Når vi attpåtil fikk støtte av den amerikanske presidentkandidaten Pat Robertson, var det mange som sperret øynene. Ikke minst Aftenposten og Vårt Land som på lederplass advarte mot oss.

Fra 1996 kastet også Biskop Per Lønning seg inn sammen med oss i kampene i Oslo.

I 2019 er dette blitt enda mer påfallende. Nå representerer KKN enhet mellom internasjonale og nasjonale ledere som savner sidestykke!

Vår enhet er innen ulike samfunnssfærer:

1) Vi opplever en begynnende enhet mellom nasjoner i Europa, og her spiller KKN en rolle. Mye vil bli åpenbart i kommende tider;

2) Vi opplever en enhet mellom sentrale politikere i en rekke land. For den observante er dette allerede tydelig; og

3) Vi opplever en begynnende enhet mellom kirkesamfunn og kristne bevegelser i kampen for familieverdier, menneskelivets ukrenkelighet fra unnfangelse og til en naturlig død, og for menneskets dignitét (verdighet).

Det er spennende tider. Alt er mulig når vi står sammen!

Se TV-debatten om KKN mellom Vårt Lands samfunnsredaktør Erling Rimehaug og meg den 30. september 1993 nedenfor:

Powered by Cornerstone