KKN taler/Et profetisk ord i 2016 satte oss inn i krigen for Norge og Europa

Et profetisk ord i 2016 satte oss inn i krigen for Norge og Europa

Jan-Aage Torp
03. Mars 2019
Et profetisk ord i 2016 satte oss inn i krigen for Norge og Europa Et profetisk ord i 2016 satte oss inn i krigen for Norge og Europa

Selv om KKN arbeider målbevisst i hele Europa med et samfunnsreformatorisk sikte, og endog på andre kontinenter, er Norge vårt utgangspunkt og vårt primære satsingsområde. KKN tror endog at slaget om Europas kulturelle og åndelige fremtid står her i Norge.

Et særskilt profetisk ord den 20. januar 2016 - for tre år siden - satte igang prosessene for det som idag kjennemerker KKN under et møte som ble holdt i Oslo av Oslokirken i leide lokaler, American Lutheran Church.

Den 20. januar 2016 kom Aina & jeg utilsiktet inn i Bodnariu-kampen da min venn siden 1999, den amerikanske profeten Chuck Pierce fra Dallas, fløy ens ærend og med et team bestående av seks amerikanske forbønns-krigere til Oslo. De kom på egen bekostning for kun én dag. De skulle avlevere et profetisk budskap til den bevegelse som vi har bygd opp fra grunnen av siden 2013, European Apostolic Leaders (EAL). Dette budskapet skulle sette EAL i direkte sammenheng med Norge - langt ut over hva vi hadde potensiale til i egen kraft.

Budskapet rystet oss - men vi ante ikke rekkevidden av det.

Allerede morgenen etter - 12 timer etter at Chuck Pierce hadde profetert - ringte min mobiltelefon kl 08:00. Ut av det blå var det den rumenske senatoren Ben-Oni Ardelean som ba meg hjelpe deres rumenske parlamentarikerdelegasjon på besøk i Oslo for å forsvare familien Bodnariu mot barnevernets overgrep.

Aina & jeg skjønte plutselig at Gud kalte oss til å medvirke i et Guds verk som ville forvandle Europa.

Norge er en skjold-nasjon

Chuck Pierce sa:

«Norge er en skjold-nasjon for Herren for å overføre tro og beskyttelse til mange nasjoner i verden. Akkurat nå kjemper fienden over det skjoldet som heter Norge. Så det er veldig viktig at det finnes et verk av Gud i Norge der Guds Ånd blir opptent og troen begynner å bevege seg på ufattelige måter, fordi troens skjold slokker fiendens brennende piler. Hvis dette finner sted i Norge, så begynner plutselig det skjoldet å danne seg. Så dette blir en avgjørende tid for Norge», advarte han.

Han fortsatte:

«Dette er Norges time! Fortiden må plutselig komme inn i en levendegjørende troens kraft slik at det blir en opptenning av tro blant Guds folk, så fundamentet for Guds kongerike-plan, Kirken, begynner å justere seg på en ny måte, og så selve nasjonen i sin beslutnings-taging blir en troens nasjon. Dette er grunnen til at vi er her den 20. januar 2016 for å si at dette er deres time.»

Åpning for fienden?

«Hvis denne nye bevegelse ikke tennes i brann, hvis ny tro ikke stiger opp, da vil dere kunne bli det motsatte av en skjold-nasjon, istedenfor å bli et skjold kanskje for hele Europa. Det ville være en åpning for fienden å komme inn gjennom. Men ikke vær bekymret, for Herren har to enkle ord: «Ved tro!» Det vil skje ved tro», sa Pierce.

Over hele Europa

«Hvis troen begynner å stige opp, og det begynner et utbrudd av bønn, og en ny bevegelse av Guds kongerike-plan ikke bare blir initiert, men forøkes, da vil det plutselig fra Norge bli en justering som kan forårsake en Guds bevegelse over hele Europa. Så dette er Guds time!» erklærte han.

Norges time!

«Jeg er her for å kunngjøre at dette er Norges time. Men jeg er også her for å kunngjøre at i de neste tre årene vil hele Europa forandre seg!»

«Det eneste som kreves er en gruppe som er villige til å tillate Den Hellige Ånd å døpe dem idag og omgjøre de strukturer som er der ute - å gå inn i den finansielle verden, å gå inn i den politiske arena, å begynne å se hvordan deres nasjon og andre nasjoner justerer seg; å forsøke å virke i oss på en måte så plutselig avsluttes vår fortid, eller blir forsonet, og vår fremtid begynner. Det er dette som dette året dreier seg om. Og det er dette jeg kom for å gjøre i Norge.»

Dette året 2016!

Så erklærte Chuck Pierce en profetisk handling som ble oppfylt da Aina & jeg satte staken i jorden den 31. mars 2016 på Eidsvolls Plass foran Stortinget etter forbønn og håndspåleggelse under årssamlingen for European Apostolic Leaders som ble holdt i Oslo den uken.

Chuck erklærte:

«Dette året vil det være en gruppe som finner det rette stedet og den rette tiden til «å sette himmelens stake» ned i Norge. Derfor vil Guds hensikter for Norge i de neste fem årene bli forløst, og det Gud vil gjøre, vil aksellerere, og dette representerer også det skjoldet som Norge er for nasjonene. Det trengs en troens bevegelse i Norge på en slik måte at fiendens plan ikke kan ha fremgang i denne nasjonen.»

Hørt over hele verden

Chuck Pierce fortsatte:

«Vi avsier kjennelsen nå at store forandringer vil komme dette året i Norge. Vi avsier kjennelsen at det vil bli hørt over hele verden. Vi avsier kjennelsen at økonomier vil justere seg. Vi avsier kjennelsen at fra denne kvelden av - den 20. januar 2016 - vil en ufattelig justering finne sted av nasjoner over hele Europa.»

«Dette er begynnelsen av en ny Guds bevegelse her ikveld. Vi avsier kjennelsen at nye relasjoner blir lukket opp i sin fylde. Vi avsier kjennelsen at ting vil skje som ikke kunne ha skjedd uten at vi avsa dette her ikveld.»

Teltplugg og kappe

Chuck Pierce kalte deretter Aina & meg sammen til plattformen. I en første profetiske handling ga han meg en teltplugg, og sa:

 «Jan-Aage, jeg vil la denne teltpluggen være igjen her. Du skal dra sammen den rette gruppen i den rette tiden. Du skal etablere det i dette landet, og fra det vil et nytt skjold gå ut i hele Europa.»

I en annen profetisk handling pakket Chuck Pierce inn oss som ektepar i et jødisk sjal, og han sa:

«Jeg har også med en ny kappe og den er fylt med glør. Herren sier: Jeg vil opptenne glør fra andre bevegelser fra Gud, og endog bevegelser som aldri kom til overflaten og tok fyr. Jeg skal legge denne nye kappen som representerer ny autoritet og ny identitet over dere begge.  Jeg skal la den være igjen her i dette landet og avsi kjennelsen at det som ligger i landet under overflaten vil nå komme hele veien for å bli sett av nasjonene. Herre, vi lukker dette opp nå i Jesu Navn, og vi legger igjen en ny kappe for en ny bevegelse fra Gud! Vi takker deg Herre for at en ny opplukking og en ny justering har begynt her i Norge.»

Powered by Cornerstone