Innsikt/Medier og pressestøtten - og samtale om en konflikt

Medier og pressestøtten - og samtale om en konflikt

KKN Media
12. Mars 2021

I den åttende utgave i 2021 av Innsikt med Pastor Torp tar Jan-Aage opp spørsmål vedrørende den offentlige pressestøtten i Norge, og drøfter noen sider ved kristnes forhold til media.

Først samtaler han med pinsepastoren i Fredrikstad, Karl-Axel Mentzoni, om medias plass i menigheten, predikanten og hver enkelt kristen.

Hans neste gjest er stortingsrepresentant Himanshu Gulati, som er Fremskrittspartiets mediapolitiske talsmann, om partiets motvilje mot den offentlige pressestøtte.

Dernest samtaler han med sjefredaktør Magne Lerø i ledelsesavisen Dagens Perspektiv om ulike sider ved pressestøtteordningen. 

Jan-Aage viser dernest et lite utsnitt om pressestøtten fra hans TV-samtale i mars 2020 med Aftenpostens sjefredaktør Trine Eilertsen.

Til slutt fortsetter han den gode samtale om pressestøtten med sjefredaktør i avisen Dagen, Vebjørn Selbekk.

Men når Jan-Aage utfordrer Vebjørn på hvordan Dagen håndterte en konkret sak i 2018, da øker temperaturen betraktelig, og samtalen blir både heftig og klargjørende. Begge forklarer sitt syn, og er tydelig enige om at samtalen er nyttig. Se selv!

Powered by Cornerstone