Aktuelt/Jan Willem van der Hoeven: — Kristenfolket er Israels eneste håp!

Jan Willem van der Hoeven: — Kristenfolket er Israels eneste håp!

Jan-Aage Torp
29. April 1992
Jan Willem van der Hoeven: — Kristenfolket er Israels eneste håp!

En bølge av messias-forventning skyller i dag over religiøse mennesker i Israel. Men Jan Willem van der Hoeven arbeider som en velsignelsens budbringer overfor jødene.

SeiersTro: Jerusalem, 29. april 1992.

Synet av palmeblad-vaiende pilegrimer fra Vesten i livsfjern, romantisk begeistring over Israels jøder er noe som har festet seg i mange norske kristnes minne. Ja visst, slike «pilegrimer» finnes - i levende live.

Men det er en annen type Israel-venn som sitter overfor oss denne varme påskeaften i Jerusalem. Jan Willem van der Hoeven, født hollender for 52 år siden, fostret i Israel-kjærlighet ved føttene til Corrie ten Boom, og gift med en muslimsk-født, nå Jesus-troende arabisk kvinne.

— Jeg har gitt hjertet mitt til jødene, avslører han umiddelbart. — Gud talte til meg for snart 30 år siden om sin usvikelige kjærlighet til jødene. Gud har hjerte for dette folket. Vi kan ikke være på linje med Gud, uten samtidig å dele hans kjærlighet og troskap overfor Israel!

Internasjonal ambassade

Jan Willem van der Hoeven: — Kristenfolket er Israels eneste håp!

Jan Willem van der Hoeven hadde arbeidet i nesten 20 år som forkynner i Midtøsten, hvorav sju år som prest ved «Gordons Golgata» i Jerusalem, da Gud talte til ham og en del andre kristne ledere om å opprette den Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem.

— Vi opprettet ambassaden som et kristent gjensvar på at 13 sekulære ambassader flyttet ut av Jerusalem. Vi ville vise jødene at kristenfolket i hele verden støtter og har omsorg for dem, forteller van der Hoeven.

Ambassaden er mest kjent for gjennomføringen av den kristne festivalen under Løvhyttefesten der tusener av kristne Israel-venner fra hele verden kommer til Jerusalem for å markere sin kjærlighet til Israel.

Ambassaden arbeider på bred front med økonomisk hjelp til Israel, hjelp til å bringe jøder tilbake til sitt hjemland, koordinering av kristne hjelpeinnsatser for Israel osv.

Ledende politikere i Israel som statsminister Yitshak Shamir, Yitshak Rabin og Shimon Peres står i nær relasjon til Ambassadens lederskap. Og mer enn noen annen er Jan Willem van der Hoeven den som har gitt arbeidet et ansikt utad. Hans Israels-budskap blir varmt tatt imot ved jødiske synagoger i Israel og i den vestlige verden, og hans innflytelse blant kristenfolket er udiskutabel.

Ikke bare fortiden

Jan Willem van der Hoeven er opptatt av Israels betydning idag - i lys av Bibelens profetiske ord.

— De fleste kristne ser betydningen av Israel som det hellige land, som et minnesmerke over fortiden. Men dette er bare halve budskapet! Det som virkelig
betyr noe nå, er å forstå hva jødene betyr i lys av kommende begivenheter.

— Jeg har reflektert over hva som historisk har skjedd når jøder har vendt tilbake til sitt land. Da de kom tilbake fra Egypt, så skjedde snart Sinai-opplevelsen som ledet til Det gamle testamentet. Da de vendte tilbake fra Babylon, var dette forberedelsen til Jesu komme og til Det nye testamentet. Nå pågår en tredje tilbakekomst. Jøder har så langt vendt tilbake fra over 100 nasjoner: arabiske, kinesiske, norske, hollandske osv. Bibelen forutsier dette utrykkelig i Jesaja 43,6: «Til land i nord vil jeg si: Gi dem fra deg! Og til land i sør: Hold dem ikke tilbake! Hent mine sønner langt bortefra, mine døtre fra jordens ende». Verdenshistoriens største begivenhet er i ferd med å inntreffe: Gud skal opprette sitt rike foran øynene på hele verden!

— Alltid når Gud handler på avgjørende vis gjennom jødene, er Satan rasende. Derfor har vi hellig krig i dag, Jihad. Araberne har 640 ganger så mye territorium som Israel, men likevel «trenger» de Israel. De bruker palestinerne og PLO som et middel til å kunne tilintetgjøre jødene. I navnet av muslimsk fundamentalisme skyr de ingen midler overfor jødene: De slakter kvinner og barn, sprenger sprengfulle busser.... Da de sprengte Israels ambassade i Buenos Aires i luften nylig, så var de stolte og glade! 

— Satan jobber på overtid. Han har snart brukt opp de midler han har. Han prøvde Hitler, han prøvde kommunismen, han prøvde Khomeini. Nå er han i ferd med å mobilisere sine siste ressurser for å stanse Israel.

Svik mot Israel

— Bibelen sier at alle nasjoner vil snuble over Jerusalem, fortsetter Jan Willem van der Hoeven.

— Derfor vet vi at alle nasjoner skal vende seg mot Israel. Sør-Afrika har vært en av
Israels beste venner, men når Arafat-vennen Nelson Mandela blir president, kan vi være sikre på at de også vil vende seg mot. Og alle indikasjoner viser at USA er i ferd med å svike Israel fullstendig.

— De eneste som virkelig kan hjelpe Israel er kristenfolket, understreker van der Hoeven.

— «Born-again-believers» som elsker Jesus og hans ord. Vi skal bli den faktor som hjelper dem i bønn, ved økonomisk bistand og på alle tenkelige måter. Vår hjelp må være konkret - ikke bare foldede hender - vi skal ved praktisk handling, ved hardt arbeid, ved usvikelig troskap vise jødene at vi virkelig er deres venner!

Seier over islam

— Islam er en åndsmakt som har et kraftig feste over araberlandene, og som truer resten av verden. Men alle demoniske fester kan og skal beseires, bare vi er villig til å gå inn i målrettet, utholdende og sterk bønn, hevder Jan Willem van der Hoeven.

— Islam skal falle nå i endens tid! Kommunismens ånd har falt sammen, ikke tilfeldig, men ved kristnes forbønner. Broder Andreas var en av de som ba mye for dette. Han forteller at han ba målrettet i sju år før Berlinmuren falt. Nå har Gud talt til Broder Andreas om å gå inn i en 10-års bønneperiode for at islams ånd skal falle. Dette kan bare skje ved å bruke den kristnes autoritet i navnet Jesus til å bryte Jihads makt over Midtøsten, understreker van der Hoeven.

— Når islam faller vil en mektig vekkelse skylle over araberlandene, som vil begynne
i Libanon. Da vil vi se at arabere og jøder holder hender forenet i troen på Gud! Det kommer også en dag da de sammen skal tilbe Jesus som Messias.

Jødene vender hjem

— Du har bidratt aktivt, Jan Willem van der Hoeven, til at jøder har kunnet vende tilbake til Israel fra Etiopia og de tidligere Sovjet-republikker. Hva skal til for at tilbakevendingen (aliya) skal skyte fart igjen?

— Uten kristnes innsats tror jeg det er umulig! USA nekter å gi en pro forma lånegaranti for 10 milliarder dollar. Dette er penger som Israel kunne få låne fra banker, men de trengte bare en garantist. Israel har et fullkomment rent «rulleblad» ved tilbakebetaling av sine lån, så USA hadde ingen ting å frykte. Men USA er med på den økende internasjonale boikott av Israel, som sikter mot å stanse aliyaen. Dette betyr at uten kristen innsats, så vil ikke aliyaen kunne øke igjen. Israel trenger penger for å styrke landets infrastruktur, bygge skoler, hus, lage arbeidsplasser osv.

— Det er en del førsteklasses internasjonale kristne initiativ på gang nå, som gleder jødene svært meget, forteller van der Hoeven entusiastisk. — Blant annet ved svensken Gunnar Olsson som koordinerer kristne forretningsmenns investeringer i Israels næringsliv. Ved vår internasjonale ambassade i Jerusalem har vi en «økonomi-attache» som også arbeider på spreng med kristne prosjekter på høyt nivå.

— Kristenfolket er Israels eneste håp. Vi skal ikke svikte dem! Men vi må mobilisere hele kristenfolket til innsats. Hele Norges kristenhet bør få kunnskap om hva som skjer, så vi samlet kan gjøre en avgjørende innsats for Israel. Husk at dette er Guds egen hjertesak!

Powered by Cornerstone