KKN taler/EMD med 26 saker mot norsk offentlig familiepolitikk: En gavepakke for den livskraftige kristne kirke!

EMD med 26 saker mot norsk offentlig familiepolitikk: En gavepakke for den livskraftige kristne kirke!

Jan-Aage Torp
08. Juli 2019
EMD med 26 saker mot norsk offentlig familiepolitikk: En gavepakke for den livskraftige kristne kirke!

Det nærmer seg med stormskritt at den katastrofale, arrogante norske barne- og familiepolitikken gjør et ugjenopprettelig mageplask!

Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) har nå antatt til sammen 26 saker mot norsk barnevern. Etter at antallet saker på onsdag i forrige uke økte fra 10 til 26 saker, ble barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) «røsket ut av feriedvalen», forteller Dagbladet idag.

«Dette tar vi på stort alvor», uttaler statsråden i en email til Dagbladet.

Det er da også på tide, fordi den likanes Ropstad har opptrådt som barnevernets utsendte medarbeider under de første seks måneder av hans regjeringstid!  

For øvrig i pakt med sitt eget partis holdninger siden barnevernloven ble vedtatt i 1992. Selv da John Alvheim kjempet durabelig på Stortinget i 1995-1997 med et påkrevet Dokument 8-forslag, satt samtlige KrF-representantene smilende og så på. Det gjorde de under Bondevik, Svarstad Haugland, Høybråten, Hareide - og nå, Ropstad?

Regjeringsadvokaten

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted forteller til Dagbladet idag at seks av de nye 16 sakene gjelder vedtak om adopsjon mot biologiske foreldres samtykke. De øvrige sakene gjelder omsorgsovertakelse med mer eller mindre begrenset samvær mellom barn og biologiske foreldre. Fem av de nye sakene gjelder tidlig intervensjon, altså tilfeller hvor barnevernet har grepet inn kort tid etter fødselen. 

I alle saker påstås det brudd på EMK artikkel 8, som omhandler retten til familieliv, for en eller begge biologiske foreldre.

To saker har i tillegg påstander om brudd på EMK artikkel 6 om retten til rettferdig rettergang. 

I én sak har foreldrene også påberopt at deres rettigheter etter EMK artikkel 9, som omhandler retten til religionsfrihet, er brutt, da barnet ble plassert hos ikke-muslimske fosterforeldre.

Hjermann

«Jeg tror dette bare er en forsmak på hvordan ettertida vil omtale Norges håndtering av noen barn og familier i veldig vanskelige livssituasjoner. Dommen over noe av det vi gjør i dag blir neppe nådig», sier tidligere barneombud Reidar Hjermann til Dagbladet.

Hjermann som har et stort ansvar for den negative utviklingen, bør arbeide hardt for å reversere den.

VG, Vårt Land & Co

Norsk media er dessverre løpegutter for den katastrofale norske barne- og familiepolitikken. Ingen tvil om at når disse 26 saker er ferdig behandlet, og mange av dem vil trolig felle Norge, vil dette danne bakteppe for nødvendige rettsoppgjør mot nettopp mediene. 

Jeg blir år etter år direkte og indirekte radbrukket av mediehusene VG, Cappelen Damm, Vårt Land & Co med spinnville påstander om mine verdier og min praksis med hensyn til familien og barna. Hittil har jeg forholdt meg lyttende og passiv, men jeg kommer til å ta de nødvendige rettsoppgjørene - av hensyn til mine barnebarn og fremtidige generasjoner!

Gavepakke

I det hele tatt har EMD skjenket en gavepakke til den livskraftige kristne kirke i Norge!

Selvsagt ikke den LHBTIQ-infiserte norske kirke som er styrt av Åpen Folkekirke. Den styrer Kirken mot begravelse!

Men de livskraftige lutherske, pentekostale, katolske, ortodokse og andre kirker vil kunne bygge på EMDs rettspraksis.

Per Danielsen

Den fremragende juristen, og Norges fremste advokat i forhold til EMD og Norges Høyesterett, Per Danielsen, har påvist at EMD ikke aksepterer injurier mot såkalte «offentlige personer». Nå vil EMD legge inn et skjerpet vern for klassiske familieverdier i pakt med Den europeiske menneskerettskonvensjonens (EMK) paragraf 6 og 8.

Det blir en hard dom over norsk offentlig familiepolitikk i årene som kommer!

Powered by Cornerstone