Velkommen/Vår historie/Generelle vilkår

Generelle vilkår

14. Desember 2016

Generelle vilkår for Restoration Oslos rettigheter til stoff (tekst, foto, video, audio, illustrasjoner, grafikk og annet) som leveres Kristen Koalisjon Norge (KKN) for publisering. KKN hører juridisk inn under foreningen Restoration Oslo. Når vi nedenfor skriveKristen Koalisjon Norge, betyr dette implisitt Restoration Oslo​​​​​​​.

1. Området 
Disse vilkår gjelder for alle typer av redaksjonelt stoff – tekst, foto, video, audio, illustrasjoner og grafikk – som leveres Kristen Koalisjon Norge for publisering, enten det skjer etter avtale eller uten nærmere avtale  Vilkårene gjelder uavhengig av om det betales honorar eller ikke.

2. Kristen Koalisjon Norges rettigheter 
Kristen Koalisjon Norge overtar retten til å utgi stoffet i alle Kristen Koalisjon Norges publikasjoner. Dette innebærer at stoffet både kan utgis på kristenkoalisjon.no samt andre nettsteder som eies og drives av Kristen Koalisjon Norge, inklusive trykte publikasjoner og elektroniske distribusjonskanaler, med mindre annet er skriftlig avtalt. Bruksretten gjelder altså uavhengig av teknisk plattform og vil også omfatte nye plattformer som utvikles etter denne avtalens inngåelse. Kristen Koalisjon Norges rettigheter omfatter også utgivelse i andre publikasjoner som Kristen Koalisjon Norge har samarbeids-/utvekslingsavtale med.

3. Endringer i materiale 
Kristen Koalisjon Norge gis rett til å foreta endringer i det mottatte materiale. Opphavsmannens ideelle rettigheter etter Lov om Opphavsrett (Åndsverkloven) § 3 skal imidlertid ivaretas.

4. Ansvar 
Kristen Koalisjon Norge forutsetter at innsender har alle nødvendige rettigheter til materialet. Dersom det er nødvendig å klarere rettigheter til materialet, må innsender gjøre Kristen Koalisjon Norge uttrykkelig oppmerksom på dette. Dersom det ikke er gjort, vil innsender være økonomisk ansvarlig for ethvert økonomisk tap Kristen Koalisjon Norge lider som følge av manglende rettigheter.

5. Honorering 
En eventuell honorering må avtales spesielt i det enkelte tilfelle. 
Dersom det betales honorar, er dette å anse som fullt og endelig oppgjør for alle Kristen Koalisjon Norges rettigheter etter disse vilkår.

 

Kristen Koalisjon Norge

Desember 2016

Powered by Cornerstone