Velkommen/Vår historie/Korsets Seier: På stortinget torsdag og i beste sendetid på TV2 lørdag 18/3 - Homofilm med ramsalt kirkekritikk

Korsets Seier: På stortinget torsdag og i beste sendetid på TV2 lørdag 18/3 - Homofilm med ramsalt kirkekritikk

17. Mars 2000

– Ensidigheten i «BE - skitne, syndige meg» er et hån mot de mange eks-homofile som har fått livgivende hjelp fra organisasjoner som Exodus International, også i Norge. Tusenvis av mennesker over hele verden ville ikke kunne kjenne seg igjen i denne filmens virkelighetsbeskrivelse, sier pastor Jan-Aage Torp, om filmen som vises i beste sendetid lørdag kveld.

Av Fred C. Gjestad, Korsets Seier

«BE - skitne, syndige meg» er en film laget av Jan Dalchow, Trond Winterskjær og Ivan Gasparini, og handler om kirkens forhold til homofile. Torp er en av hovedpersonene i filmen, men har ikke hatt påvirkning på det redaksjonelle arbeidet.

Filmen handler om Bjørn Erik som var en kristen med homofile følelser. Gjennom dagboka får vi bli kjent med Bjørn Erik og hvordan han slet med sine homofile følelser og til slutt tok selvmord. I filmen får kirken skylda for dette. «Kirkens undertrykkelse av homofile» blir «avdekket». Jan-Aage Torp blir i filmen en «farlig» person som arbeider med å helbrede homofile. Sammen med den homofile teologen Nils Jøran Riedl er han en av hovedpersonene i filmen.
Filmen er sponset av TV2, Sveriges Televisjon, Danmarks radio, Statens Skolefilmutvalg, Kortfilmkonsulenten, Nordisk Film- og TV-fond og Norsk Kassettavgiftsfond. TV2 alene har støttet filmen med 400.000 kroner. Torsdag er det forvisning av filmen i flere norske byer. I Kristiansand skal blant andre ungdomspastor Øyvind Haugland være med i et debattpanel. I Oslo skal filmen vises på Stortinget.

Klar målsetning
– Dalchow, Winterskjær og Gasparini er selv homofile, og de har aldri lagt skjul på sine hensikter overfor meg. Dette skinner da også tydelig igjennom i filmen, som er laget ut fra deres synsvinkel og med en tydelig agenda. Deres syn blir på alle tenkelige måter hamret inn i seernes bevissthet: Kirken skader homofile, Kirken driver homofile til selvmord, Kirken må godta homofili og så videre´, sier Torp.
«Filmen har som målsetning å avdekke kirkelig undertrykkelse av homofile, og vise konsekvenser av hva undertrykkelsen fører til for enkelte personer», skriver filmskaperne på sin egen hjemmeside.
– Sannsynligvis er filmskapernes ensidighet i så henseende så pass avslørende at tenkende mennesker vil reagere mot ensidigheten. De homo-politiske organisasjoner er drevet av en så aggressiv holdning, at til og med «uorganiserte» homofile mennesker i Norge reagerer mot dem. Denne filmen er laget av mennesker med sterk tilhørighet i nettopp disse homo-politiske sammenhenger.

En hån
– Hvordan reagerer de som har fått hjelp gjennom Exodus på en slik film?
– Ensidigheten i filmen blir en hån mot de mange eks-homofile som har fått livgivende hjelp fra organisasjoner som Exodus International, også i Norge. Tusenvis av mennesker over hele verden ville ikke kunne kjenne seg igjen i denne filmens virkelighetsbeskrivelse. Jeg er glad for å kunne fortelle at minst 100 mennesker i Norge i de siste årene har opplevd guddommelig hjelp til å komme ut av homofili som de ikke har ønsket å leve i. For dem har selvmord ikke vært noe alternativ, og de har mottatt omsorg og dyktig hjelp som har ført dem til Jesus Kristus og et meningsfylt liv. Dette budskapet blir knapt gitt plass av Dalchow & Co.Helst burde en slik film lages av et filmteam som kunne gjøre et skikkelig forsøk på upartiskhet. Dalchow & Co. har på ingen måte utgitt seg for å være upartiske, sier Torp som håper at upartiske filmer blir laget i framtiden.
– Bør denne filmen avvises på grunn av den ensidige synsvinkelen?
– Nei! Denne filmen bør jeg og mine meningsfeller ta på alvor. Tåler vi ikke å se den med åpent sinn og åpne øyne, da er vi ikke skikket til å kommunisere det kristne budskapet til noen i det hele tatt. Det kristne budskap er så sterkt i seg selv, at vi må tåle at det settes et kritisk søkelys på om vi forkynner og praktiserer det etter Jesu Kristi hensikter.
– Hvilke utfordringer gir dette oss som kristne?
– Vi må finne måter å arbeide på som gjør at ingen homofile som lengter etter hjelp skal måtte bearbeide sine problemer i ensomhet. NOVA-rapporten om homofiles levekår i Norge viste ikke minst at homofile sliter med sterk ensomhet.
Vi må intensivere vårt arbeid slik at ingen homofile skal vurdere selvmord som et alternativ, selv ikke i de mest ensome stunder.

Må peke på korset
– Jeg er 100 prosent forpliktet på Bibelen som Guds ord, og jeg er like overbevist som før om at homofile og heterofile kan hjelpes til frihet og sunnhet på alle livets områder. Likevel har jeg grunn til å la filmens budskap utfordre meg: Hva kan jeg gjøre annerledes, slik at ikke jeg og unødvendige sider ved min forkynnelse blir en anstøtssten for homofile? Korset er jo i seg selv en anstøtssten som må forkynnes for alle mennesker, inklusive homofile. Hvordan kan jeg bidra til at Korsets budskap om tilgivelse, omvendelse fra synd, og frihet i Kristus blir presentert slik at homofile og heterofile tar imot forandring i sine liv er et spørsmål vi alle må stille oss selv.
– Handler denne filmen egentlig om kirkens forhold til homofile?
– Filmen «BE - skitne, syndige meg» handler på mange måter mer om ensomhet og frykt for åpenhet, enn om kirkens forhold til homofile.
– Kristne menigheter må ta et oppgjør med sin egoisme, fordommer, og frykt for tabubelagte problemer, slik at vi tar imot homofile mennesker med åpne armer, og endog følger dem i deres vandring mot frihet, om denne vandringen enn skulle ta måneder eller år. Egentlig gjelder utfordringen like mye på andre områder enn homofili. Hvordan behandler vi incestofre, overgrepsofre, osv? Dette er en utfordring til alle kirkesamfunn, til enhver kristen.

TV2, Lørdag 18.03.2000 kl 21:20

Powered by Cornerstone