Velkommen/Vår historie/NRK Ukeslutt og Vårt Land: 90 kristne toppledere i Washington

NRK Ukeslutt og Vårt Land: 90 kristne toppledere i Washington

27. Januar 2003

Jan-Aage Torp deltok torsdag 16.-lørdag 18.januar på et internasjonalt møte av 90 kristne topp-ledere fra 30 nasjoner i Washington DC der formålet var å be for og drøfte den spente verdenssituasjonen, ikke minst med ledelsen i det amerikanske utenriksdepartementet.

Møtet ble initiert av amerikanske kristenledere. Deltagelse skjedde kun etter innbydelse, forteller avisen Vårt Land i et oppslag under tittelen «Bush fikk profetisk råd».

I NRK Ukeslutt på lørdag fortalte Torp om hvordan de kristne lederne møtte «sentrale ledere i Bush-administrasjonen» knyttet til Pentagon og utenriksdepartementet.

- De amerikanske lederne ønsket råd og profetisk informasjon for krigen, fortalte pastor Torp til Ukeslutt.

- Vi fikk profetisk informasjon som har vært til hjelp for de amerikanske myndighetene. Det kom fram informasjon om at Irak har gjemt unna våpen i Syria og Iran. Ting som amerikanske myndigheter ikke visste, men som siden er blitt kjent, sa Torp.

- At Bush er en mann som tror på Gud, og legger vekt på informasjon som han får fra profeter, vet vi, tilføyde han.

Jan-Aage Torp leder en liten pinsemenighet i Oslo, men har et omfattende personlig nettverk og kjennskap til mange amerikanske ledere innen karismatisk og såkalte apostoliske bevegelser, forteller Vårt Land.

I intervjuet med NRK Ukeslutt ga han full støtte til USAs krigføring i Irak. - Grunnleggende sett er dette en nødvendig krig. Jeg tror dette er en rettferdig og gudevillet krig, konkluderte Torp.

Jan-Aage prekte søndag 19.januar i en fornyelsesmenighet i Quarryville, Pennsylvania. Pastoren der heter Stuart Osborne.

Powered by Cornerstone