Velkommen/Vår historie/Møtte Jerry Falwell

Møtte Jerry Falwell

10. September 1995

Finn Jarle Sæle og Jan-Aage Torp hadde denne uken et møte med Jerry Falwell under Christian Coalitions store samling i Washington DC.

Falwell var merkbart berørt av det arbeidet som nordmennene søker å bygge opp. Som vanlig var det Torp som etablerte kontakt med Falwell under et spesielt lunsjmøte for et 50-talls spesielt inviterte på Hilton Hotel. Falwell satte seg deretter ned med Sæle og Torp i en adskilt stue, og de drøftet hvordan KKNs arbeid kan styrkes i Norge.

Jerry Falwell er pastor for den store Thomas Road Baptist Church i Lynchburg, Virginia, og opprettet også Liberty University i 1971. Han var stifter av den kristne politiske bevegelsen Moral Majority i 1979 til den la ned sin virksomhet i 1988 etter å ha oppnådd sine mål. Siden har Falwell vært en varm støttespiller for Christian Coalition.

 

Powered by Cornerstone