Velkommen/Vår historie/Finn Jarle & Jan-Aage i Virginia Beach

Finn Jarle & Jan-Aage i Virginia Beach

07. Mai 1993

Finn Jarle Sæle og Jan-Aage Torp kom hjem til Norge idag etter et 3-dagers besøk hos Pat Robertson ved hovedkvarteret til verdens største kristne fjernsynsstasjon, CBN i Virginia Beach. De bodde på Founder´s Inn, og hadde en hel dag med Dr. Robertson, og de hadde et fruktbringende møte med Executive Director for Christian Coalition, Ralph Reed. Før besøket i Virginia Beach var Sæle og Torp på besøk hos samarbeidspartnere i Minnesota.

Powered by Cornerstone