Velkommen/Vår historie/En konge for folket

En konge for folket

"Kongen skal alltid bekjenne seg til den evangelisk-lutherske religion" (Grl. § 4)
14. Desember 2016
Powered by Cornerstone