Velkommen/Vår historie/Et fritt folk

Et fritt folk

"Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike" (Grl. § 1)
14. Desember 2016
Powered by Cornerstone