Styret

«Alle som deltar bør forplikte oss på å være trofaste, arbeide flittig, leve spartansk, heller gi andre enn å være late og nyte selv» (HN Hauge, 1800)

Styret har den utøvende myndighet i Kristen Koalisjon Norge (KKN). Styreleder er Jan-Aage Torp. 

Juridisk hører KKN inn under Foreningen Restoration Oslo som ledes av Jan-Aage Torp. Fra starten den 21. april 1993 hørte KKN juridisk under Seierskirken i Lillestrøm, helt frem til Seierskirken opphørte som offentlig forening den 19. april 2013.

Torp ble valgt til styreleder den 24. september 1998 da KKN ble omorganisert med styret som øverste organ. Styret besto den gangen av Jan-Aage Torp (leder), Arvid Tångberg (nestleder), Finn Jarle Sæle, Ludvig Karlsen og Emanuel Minos.

Da KKN restartet sin praktiske virksomhet den 1. desember 2016 etter en reell pause på cirka 13 år, gjenopptok Torp og Sæle sine gamle posisjoner. Tångberg (2000), Karlsen (2004) og Minos (2014) har gått hjem til Herren.

Torp fikk i 1998 oppgaven med å «headhunte» tre nye styremedlemmer som skulle erstatte Karlsen og Minos samt øke antallet styremedlemmer til seks. Torp har gjenopptatt denne oppgaven, og regner med å være i mål med det komplette nye styret i løpet av 2018.

KKN opplever seg kallet til å arbeide i Hans Nielsen Hauges ånd: «Jeg og alle som deltar bør forplikte oss på å være trofaste, arbeide flittig, leve spartansk, heller gi andre enn å være late og nyte selv» (Hans Nielsen Hauge, «Christendommens Lærdoms Grunde», første og annet hefte, 1800).

StyretFra «Corporate IQ» av Truls Fjeldstad
Powered by Cornerstone