Tinget

Tinget er KKNs landsråd og ledes av Finn Jarle Sæle, og består av ledere innen norsk kristenhet og samfunnsliv.

Tinget oppnevnes av styret, og vil kunne bestå av inntil 50 medlemmer. Det nyoppnevnes hvert annet år. Landsrådet ledes av en formann, og møter én gang hvert år.

 Tinget gir styret råd, og oppnevnes for to år ad gangen av styret. 

Toppbildet er fra det årlige Mostraspelet på Moster Amfi. Mostratinget var et tingmøte som ble holdt ved Moster kirke, på Moster på Bømlo i 1024. Her la kong Olav den hellige og biskop Grimkjell frem kristenretten som de i samråd med frie bønder på tinget fikk vedtatt. Senere ble dette også vedtatt på de ulike lagtingene, og kan dermed regnes som den formelle innføringen av kristendommen som nasjonal religion i Norge. Mostratinget er nevnt i de eldste norske lovtekstene, blant annet fire ganger i Gulatingsloven og i Frostatingsloven. Det første kapittelet i Gulatingsloven var selve kristningsvedtaket fra Olav Tryggvason sin tid. Mostratinget danner rammen omkring den andre delen av det årlige sagaspillet «Kristkongane på Moster», som til vanlig går under navnet «Mostraspelet» og er skrevet av Johannes Heggland. (Kilde: Wikipedia).

Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone