Fred for Jerusalem

Et kall til å be, opplyse og forsvare

Kristen Koalisjon Norge (KKN) tilslutter seg uttalelsen «Fred for Jerusalem» fra European Apostolic Leaders (EAL).

Vi er forpliktet til å be om fred for Jerusalem.

Vår visjon om fred for Jerusalem, Israel og Midtøsten - så vel som fred i verden -er basert på Jesaja 2:1-5. Det gamle testamentets visjon om verdensfred var endog kilde til inspirasjon ved grunnleggelsen av De Forente Nasjoner. Et monument utenfor FN-bygningen i New York siterer Jesaja 2:1-5 som veien til fred. 

Jesaja 2:1-5

«Ordet som Jesaja, sønn av Amos, så om Juda og Jerusalem: 

I de siste dager skal det skje Herrens tempelberg skal stå urokkelig som det høyeste av fjellene og rage over høydene. Dit skal alle folkeslag strømme. Mange folk skal dra av sted og si: «Kom, la oss gå opp til Herrens fjell, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier og vi kan ferdes på hans stier. For lov skal gå ut fra Sion, Herrens ord fra Jerusalem.» Han skal dømme mellom folkeslag og skifte rett for mange folk. De skal smi sverdene om til plogskjær og spydene til vingårdskniver. Folk skal ikke løfte sverd mot folk, ikke lenger læres opp til krig. Kom, Jakobs hus la oss vandre i Herrens lys! »

Stilt overfor den alarmerende økning av antisemittisme i Europa, står vi opp for jødefolket i farefulle tider.

Vi lover: «ALDRI IGJEN!»

Vi søker å forøke gode relasjoner mellom Europa og Norge & Israel, basert på våre felles judeo-kristne verdier. 

Vi er forpliktet til å utvikle Messias-sentrerte relasjoner som velsigner befolkningen i Israel —jøder, arabere og andre—og jødiske samfunn over hele verden.

Vi stadfester at Menigheten er et utvalgt folk og at enhet i og med Kristus er åpen for både jøder og hedninger gjennom tro og dåp (Galaterne 3:27-28).

«Imidlertid kalte Gud Abrahamut fra nasjonene og etablerte en universell pakt med patriarken og hans ætt for å være en velsignelse til alle folkeslag» (1.Mosebok 12:1-3). Dette løftet innbefatter opprettholdelsen av Israel for å utvirke Guds hensikt, som ble stadfestet på nytt av Jeremia (31:35-37). Paulus understreker løftet i Romerne 11:1: «Har Gud forkastet sitt folk? Slett ikke!» og igjen i Romerne 11:28: «...men på grunn av utvelgelsen er de elsket av Gud, for fedrenes skyld». Gud har derfor bevart Israel i henhold til kjødet og Han er ikke ferdig med det jødiske folket i sin forløsnings-plan for menneskeheten»(Lausanne Occasional Paper 7, 1980).

«Det blir noen ganger hevdet at, takket være Guds pakt med Israel, trenger ikke jødefolket å anerkjenne Jesus som sin Messias. Vi stadfester at de trenger Ham like mye som alle andre, og at det ville være en type av antisemittisme, samt illojalitet til Kristus, om vi forlater Det nye testamentets mønster av å bringe evangeliet «først til jødene». Derfor avviser vi den tese at jødene har sin egen pakt som gjør troen på Jesus unødvendig» (The Manila Manifesto, 1989).

Foto øverst på websiden: Krassimir Partovsky og Jan-Aage Torp besøker den store synagogen i Sofia, Bulgaria.

Powered by Cornerstone