KKN stiftet

21. April 1993
KKN stiftet KKN stiftetJan-Aage Torp og Emanuel Minos

I et møte på Norrøna Hotel i Grensen 19 i Oslo idag ble Kristen Koalisjon Norge (KKN) stiftet. 

Møtet ble stiftet av (i alfabetisk rekkefølge) Ludvig Karlsen, Emanuel Minos, Finn Jarle Sæle, Jan-Aage Torp og Arvid Tångberg.

Med henvisning til Jeremia 29:31-32 og Romerne 1:28 beskrev møtelederne Jan-Aage Torp og  Finn Jarle Sæle en alvorlig åndssituasjon i det norske folk, der Kirken er et tilpasningsinstrument som Staten bruker. Kirken er ikke et vern for nasjonen. Det er behov for en «koalisjon» av kristne som bygger på Bibelens verdier. Denne koalisjon vil være et uformelt nettverk som søker å rekke ut en hånd til nasjonens ledere og politikere slik at Norge kan ledes utfra bibelske verdier.

Det er behov for praktiske tiltak for å knytte sammen dette nettverket av mennesker og ressurser i Norge.

Finn Jarle Sæle vil søke å etablere et landsråd, og Jan-Aage Torp er eksekutivsekretær. KKNs kontor vil være i Lillestrøm med SeiersKirken som juridisk og organisatorisk overbygning.

Powered by Cornerstone