Uttalelser/Vi elsker Polen!

Vi elsker Polen!

Jan-Aage Torp
03. April 2018
Vi elsker Polen!

Polen har hatt en usedvanlig utvikling siden kommunismens fall for 29 år siden, både i økonomi, kultur, religion og politikk.  Det er mange oppfatninger i Polen og utenfor Polen om dette folket. De setter ihvertfall en standard.

Kristen Koalisjon Norge (KKN) avgir en sterk uttalelse om det polske folket, som vi også gjorde ifjor om det rumenske folket, når vi gir den årlige Familievernprisen til Polens fremste representanter.

Vi støtter og ærer folk av prinsipper, karakter og kjærlighet.

Ifjor ble prisen gitt til den nydelige rumensk-norske Bodnariu-familien.

I år, den 20.-21. april, gir vi prisen til Katarzyna Jachimowicz, den polske legen som står opp mot den norske stat for sin rett til å reservere seg av samvittighetsgrunner i livs-spørsmål, og Ordo Iuris, ledet av President Jerzy Kwasniewski, den mektige juridiske tenketanken i Warsawa, som har vunnet svære kamper for familie- og livs-verdier i Polen gjennom mange år, og som nå kjemper for familier i Norge som opplever overgrep fra barnevernet.

Prisen til fru Jachimowicz representerer en sak som knapt blir debattert i Norge. De fleste leger har bøyd seg for Baal. Hun får støtte fra noen kristne leger og fra de kristelige avisene. Deres gode ord representerer lav risiko for dem selv. Imidlertid har hun personlig betalt en høy pris for sin heroiske stillingtagen, og har mistet jobben, og vi tror at i det lange løp vil dette føre til dype forandringer i vår nasjon. Men norske myndigheter bryr seg døyten. KKN har overhodet ikke mottatt protester mot vår pristildeling til henne, ganske enkelt fordi den norske stat og folket ser på denne kampen som en illusorisk drøm. Men vi vet at denne kampen vil omdefinere virkeligheten!

Prisen til Ordo Iuris og dr. Kwasniewski er imidlertid en het potet. Vi burde heller si: EN BRENNHET POTET! KKN mottar trusler om eksludering og isolasjon, endog fra «konservative» kristne som vi burde kunne forvente mer av. Alt skyldes barnevernet, norsk sosialdemokratis, sekularismes og feminismes stolthet, som har infiltrert evangeliske og lutherske kirker i en slik grad at knapt noen våger å konfrontere dette systemets onder. Mange nordmenn tjener til livets brød gjennom myndighetenes inngrep i tusenvis av familier. Likheten til anti-familie-strukturene og -verdiene under ateistisk kommunisme er skjærende. Dr. Kwasniewskis juridiske og åndelige overbevisning i kampen for beskyttelse i Polen av Silje Garmo og baby Eira har sendt sjokkbølger inn i den norske regjering. Hvis Silje & Eira blir innvilget asyl i Polen, vil dette være første gang siden den andre verdenskrig at en norsk statsborger har måttet søke asyl i en europeisk nasjon. Vi håper at hun får asyl, og at Norge omvender seg fra vår anti-familie-politikk.

Vi takker Gud for det polske folket som overvant kommunismens onder for å bli en nasjon som verdsetter Gud og familien. Vi tror at det samme vil skje i Norge. Vi elsker det polske folket, og det gjør vi også med vårt eget folk!

Powered by Cornerstone