Uttalelser/«Varsler-kulturen» er blitt nåtidens domstoler og gapestokker!

«Varsler-kulturen» er blitt nåtidens domstoler og gapestokker!

Kommentar i Norge Idag
Jan-Aage Torp
02. Januar 2018

Det er varslere som i kjølvannet av #MeToo-kampanjene ser ut til å ville svekke Arbeiderpartiets Trond Giskes stilling i politikken. Han fortjener irettesettelser for hva det hevdes at han har begått, men det er forferdelig å se hvordan partiledelsens håndtering er drevet frem av «varslerne» - med svært ulike begrunnelser for sin kampanje mot Giske.

«Varsler-kulturen» er blitt nåtidens domstoler og gapestokker!

ASSANGE

Den største «varsleren» i verden er WikiLeaks anført av Julian Assange. Vi hører til blant dem som ser det verdifulle i at WikiLeaks har gjort tilgjengelig dokumenter som avdekker korrupsjon og konspirasjoner. Ingen tvil om at «varsling» kan ha sin legitimitet.

Men noe fundamentalt annet er det når enhver med sårede følelser - berettiget eller uberettiget, uansett er det vondt med sår - skal misbruke «varsler-instituttet». Lavmålet i 2016 kom da hedersmannen, misjonsgeneralen Eivind Frøen, ble anklaget på forsiden i avisen Dagen for forhold som én person mener skal ha skjedd for mer enn 30 år siden! Her brytes prinsippene for «varsling» på alle nivåer, og presseetikken likeså. De samme lavmålene har vi sett i slike medier vedrørende familie- og menighets-anliggender.

VENSTRESIDEN

Det er nettopp anti-tropartiene på venstresiden i norsk politikk som har heiet frem anti-tro-«varslerne» som har fått fritt spillerom i NRK, TV2, VG, Aftenposten og andre nasjonale medie- og forlagshus. Nå møter de seg selv - og hverandre - i døren. Mens den ene «varsleren» springer inn til ledelsen for å «varsle», løper den andre ut for å forsøke å avlede og dempe virkningen av «varselet» om seg selv. Det er et komikkens skjær over det hele. Nå er det Giske som løper ut gjennom svingdøren. Hvem av partitoppene blir den neste?! Jonas Gahr Støre? Hadia Tajik? Audun Lysbakken? Bjørnar Moxnes?

«MØRKEKVINNER»

#MeToo-kampanjene er egentlig på linje med oss, bortsett fra at vi aldri aksepterer gapestokk og summariske rettssaker der folk henges ut i full offentlighet uten rettsstatens krav til redelighet og rettferdighet, der uskyldspresumpsjonen (dvs. kravet enhver har på å bli behandlet og omtalt som uskyldig inntil man måtte være endelig domfelt i en straffesak, ref Store Norske Leksikon) ligger i bunn.

Kristne har altid advart mot løssluppenhet og utenomekteskapelig sex. Det har KKN også gjort siden vi startet opp i 1993. Men av denne grunn regnes vi som «mørkemenn», mens #MeToo regnes som «moderne». Egentlig er de isåfall «mørkekvinner». Nokså interessant å se hvor korttenkte en del såkalte eksperter er når de begår sine analyser og kommentarer.

KONTRA

Vi er blitt utsatt for «varslere» som har fått stor oppbacking av mainstream-media for å fortelle sine versjoner om våre restriktive holdninger til pornografi, prostitusjon, partner-eksperimenter, og utenomekteskapelig sex. Selv har jeg måtte svare for mine restriktive holdninger for hele nasjonen, mens den harmdirrende programlederen presenterer anklager om forhold som det store flertall av det norske folk takker oss for.

Historiefortellerne er blitt omtalt som «varslere». Problemet er at slike «varsler-virksomheter» slår kontra, ikke bare hva angår Giskes miljøer.

Vi vil invitere de mest seriøse aktører i #MeTookampanjene til samarbeid. Vi står sammen med dem om at seksuelle tilnærmelser og overgrep ikke skal krysse etikkens grenser, men ha respekt for den enkeltes rett til eget valg. Og vi vil verne om den unge geneasjon.

Powered by Cornerstone