Uttalelser/Konspirasjonsteorienes endelikt - Avisen Vårt Lands oppgjør med seg selv?

Konspirasjonsteorienes endelikt - Avisen Vårt Lands oppgjør med seg selv?

Jan-Aage Torp
01. Januar 2018

Venstresiden i norsk og internasjonalt samfunnsliv har gjennom årtier konstruert de underligste skremselsscenarier om verdikonservative aktører og bevegelser. I det samme miljøet beveger avisen Vårt Land seg når sjefredaktør Åshild Mathisen skriver suggererende analyser i gårsdagens utgave av den tidligere kristenbastionen.

Konspirasjonsteorienes endelikt - Avisen Vårt Lands oppgjør med seg selv?Åshild Mathisen gjør Vårt Land til et mikrofonstativ for den virkelighetsoppfatning som den frafalne Levi Fragell står for

Mathisen er en klok dame som vet å benytte sin stilling som «politisk korrekt» maktspiller i statsfinansierte medier som NRK og Vårt Land. Hun uttaler seg svøpende om «de andre», og hun er selv - naturligvis - på den rette siden av konspirasjonene :-)

I billedteksten for Vårt Lands illustrasjon heter det: «Informasjonskrig: Tilhengere av konspirasjonsteorier plukker de fakta som taler for teorien deres. De er veldig sikre på at de har rett. Ofte vil de også mene at det eksisterer en sammensvergelse for å holde den egentlige sannheten skjult for folk, skriver sjefredaktør Åshild Mathisen.»

Dette samstemmer med Vårt Lands virke gjennom en årrekke: De plukker fakta, de er veldig sikre på at de har rett, og de mener at «de andre» er problemet.

Åshild Mathisen siterer Anette Novak, direktør for det svenske digitale publisitetsbyrået Rise Interaktive, som sier at «kraftige personangrep og sterkt kritiske budskap har lettere for å få gjennomslag på sosiale medier og har langt større spredningspotensial enn budskap om at alt er i orden og at vi bør fortsette med business as usual.»

Etter vår vurdering bør Mathisen anvende sitatet på seg selv og Vårt Land, og ikke på «de andre»: Mathisens avis har gjennom en årrekke drevet med «kraftige personangrep og sterkt kritiske budskap (...) for å få gjennomslag på sosiale medier». 

Vårt Land har i flere år vært mikrofonstativ for den frafalne Levi Fragell og hans utdøende miljø. På mange måter har Vårt Land gitt dem en livlinje. Og avhopperne har hatt en velkommen arena i Vårt Lands spalter for å fortelle sine fantasifulle «avsløringer». Det laveste nivå nådde avisen da Rut Helen Gjævert fikk Petter Dass-prisen for et år siden! Vårt Land har omtalt den sterke internasjonale kampen mot norsk barnevern som en konspirasjonsteori, men nå får denne kampen økende oppslutning i det norske politiske system. Hva jeg personlig har opplevd i Vårt Lands spalter gjennom de siste 7 årene, er makeløst. Her har det vært en fråtsing i personlige tragedier og smerter for å lage salgbare «bekreftelser» av avisens konspirasjonsteorier! Arrogansen i Vårt Lands redaksjon savner sidestykke. Man går over lik....

Kristen Koalisjon Norge (KKN) og våre miljøer er opptatt av å ha fordomsfrie og respektfulle samtaler. Dette finner man uke etter uke i Norge Idag og TV Visjon Norge, og kanskje ikke minst i tv-magasinet som jeg produserer, «IDAG fra hovedstaden». Vi legger vinn på den gode samtalen - endog med folk som ser ting helt annerledes enn oss.

Det er å håpe at sjefredaktør Åshild Mathisens oppgjør med «oss andre» kan snus konstruktivt til å bli et indre oppgjør med sine egne konspirasjonsteorier, som bør møte sin endelikt.

Konspirasjonsteorienes endelikt - Avisen Vårt Lands oppgjør med seg selv?(Skjemdump fra Vårt Land 30/12-2017) I billedteksten for Vårt Lands illustrasjon heter det: «Informasjonskrig: Tilhengere av konspirasjonsteorier plukker de fakta som taler for teorien deres. De er veldig sikre på at de har rett. Ofte vil de også mene at det eksisterer en sammensvergelse for å holde den egentlige sannheten skjult for folk, skriver sjefredaktør Åshild Mathisen.»
Powered by Cornerstone