Uttalelser/Mediaetisk overtramp!

Mediaetisk overtramp!

(Nektet inntatt i Vårt Land) Publisert i Norge Idag
Jan-Aage Torp
08. November 2017

(Nektet inntatt i Vårt Land)Vårt Land begår et mediaetisk overtramp i et stort forside-oppslag der de mener å se en sammenheng mellom President Donald Trumps retorikk og norske kristenkonservatives forhold til den dømmende statsmakt.

Mediaetisk overtramp!

 

Mediaetisk overtramp!KOMMENTAR AV JAN-AAGE TORP, styreleder i Kristen Koalisjon Norge (KKN)

Svein-Magne Pedersen skrev én gang til en lokal KrFpolitiker som hadde kalt ham «bedrager» at han ville vurdere politianmeldelse. Jan Hanvold har gjentatte ganger avvist at han vurderer søksmål mot NRK for Brennpunkt-programmet. Og Finn Jarle Sæle sier titt og ofte at han mener det bør tas et rettsoppgjør om de presseetiske prinsipper.

Disse tre tingene blir til et oppslag med krigstyper der Vårt Land hisser opp sine statsfinansierte tilhengere til å forsterke sitt fiendebilde.

Vi vil minne om at Vårt Land i år har bejublet dommen i en norsk rett som dømte en mann for trusler mot deres redaktør Berit Aalborg. Dette skjedde etter at Aalborg hadde anmeldt saken til politiet.

Vårt Land har også stått i en rettskonflikt med en av sine aksjonærer.

Oss bekjent har verken Pedersen, Hanvold eller Sæle anmeldt noen til politiet i angjeldende eller lignende saker.

Vårt Land nevner at Hanvold fikk twitter til å utestenge én bruker, men dette var på grunn av tyveri av TV Visjon Norges åndsverk. En høyst normal fremgangsmåte.

Den eneste som har anmeldt en sak til Politiet er min kone og meg for 3 år siden. Dette førte til en domfellelse av en viss blogger. En dom som setter standarden, og som minner om dommen mot mobberen av Berit Aalborg.

Vi håpet en stund at Vårt Land hadde besinnet seg etter at Aalborg ble så maltraktert.

I forberedelsene til rettssaken mot bloggeren ble vi inspirert av dommen i et injurie-søksmål som tidligere stortingsrepresentant Lars Rise (KrF 1997-2005) vant mot en mediamann som hadde skrevet en mengde innlegg om ham med fordreining av fakta. Dette styrket vår tro på at norske domstoler ikke aksepterer «mengdemobbing», og at ytringsfriheten ikke verner om disproporsjonal og gjentatt sjikane og fordreining.

Selv er vi opptatt av de tre statsmakter: Den lovgivende, den dømmende, og den utøvende. Den kristne kirke må forholde seg til alle tre.

Lenge har vi tatt for lett på forholdet til den dømmende statsmakt. Her må vi ta lærdom av apostelen Paulus, ikke av Trump. Les Ap 22:25-29:

«Men da de spente ham fast for å piske ham, spurte Paulus offiseren som var til stede: «Har dere lov til å piske en romersk borger før han har fått en dom?» Da offiseren hørte det, gikk han til kommandanten og sa: «Hva er det du finner på? Denne mannen er jo romersk borger!» Kommandanten gikk da selv til Paulus og sa: «Si meg, er du romersk borger?» «Ja», svarte han. Kommandanten sa: «Det kostet meg mange penger å få den borgerretten.» «Jeg er født til min», svarte Paulus. De som skulle forhøre ham, trakk seg da raskt unna. Også kommandanten ble redd da han forsto at han hadde lagt en romersk borger i lenker.»

Kristen Koalisjon Norge (KKN) har siden starten i 1993 vært opptatt av den dømmende statsmakt. I 1993 fikk vi kontakt med Jay Sekulow i American Center for Law and Justice. Denne kontakten har vi utvidet gjennom årenes løp.

Nå jobber vi med internasjonale rettssaker vedrørende norsk barnevern, ytringsfrihet og menneskerettigheter.

Powered by Cornerstone